Ajojärjestelijä

Ajojärjestelijä kuuluu kuljetusmestarin tiimiin ja hänen tehtävänsä on vastaanottaa kuljetus/siirtopyynnöt, huolehtia niiden aikatauluttamisesta ja välittää ne työkoneiden ja autojen kuljettajille sekä huolehtia siitä että ne…

Tavarakuljetusmestari 

Tavarankuljetusmestarin tehtävänä on koordinoida ja ohjata leirialueella tapahtuvia sekä leirialueen ulkopuolelle suuntautuvia materiaalikuljetuksia. Tavarankuljetusmestari toimii tiiviissä yhteistyössä turvallisuus-, muonitus- sekä ympäristötiimin kanssa. Tavarankuljetusmestari tekee tiivistä yhteistyötä myös varaston kanssa, jotta oikeat…