Yhdenvertaisuusohjelmamestari

Suunnittelet, miten jokainen osallistuja pystyisi osallistumaan ohjelmaan. Mahdollistat tiimisi kanssa valituilla ohjelmapisteillä ohjelmaan osallistumisen sovelletusti. Tuet ennen leiriä ohjelman tekijöitä yhdenvertaisuusasioissa. Olet onnistunut, jos kaikki…

Egokymppi

Egokymppi vastaa globaalikasvatuslaaksossa tehtäväkokonaisuudesta, jossa pohditaan yhdenvertaisuutta ja etsitään hyvää jokaisesta yksilöstä.  Egokymppi suunnittelee laakso-osion ohjelman kaikille ikäkausille sopivaksi yhdessä Hali-mestarin kanssa ja johtaa oman tiiminsä tekijöitä leirillä.  Egokymppi on onnistunut pestissään,…