Vinkit lippukunnan Ilves19-yhteyshenkilön valintaan

Ilveksen yhtenä tavoitteena on tukea lippukuntien toimintaa ja tehdä leirille osallistumisesta mahdollisimman helppoa ja mutkatonta. Leiriorganisaation eräs keino varmistua tästä on huolehtia siitä, että lippukunnilla on käytössä riittävästi tietoa päätöksenteon tukemiseen oikea-aikaisesti. Oikea-aikaisen tiedon eteenpäin välittämisessä lippukunnissa avainasemassa ovat erilliset Ilves19 yhteyshenkilöt, jotka lippukuntien tulee merkitä Kuksaan 27.5. 2018 mennessä.

Kun lippukunnat nyt parhaillaan valitsevat näitä tiedonvälityksen kannalta keskeisessä asemassa olevia avainpelureita omissa lippukunnissaan, voi valintaa tehdessä pohtia esimerkiksi seuraavia seikkoja:

  • Valittava yhteyshenkilö on lippukunnan ensimmäinen kontaktihenkilö leirin suuntaan ja todennäköisesti hän on myös se, jolla on hyvin pitkään paras yleiskäsitys lippukunnassa siitä, mitä Ilveksellä tapahtuu ja missä vaiheessa.
  • Yhteyshenkilön tarkoitus on tukea erityisesti oman lippukunnan toimintaa ja varmistua siitä, että lippukunta saa mahdollisiin erityiskysymyksiinsä vastauksia. Kaikkea tietoa ei ole tarpeen tarjota automaattisesti kaikille ja toisinaan jokin tieto saattaa jäädä epähuomiossa kertomatta. Tällöin on apua siitä, että lippukunnan tarpeita tunteva henkilö osaa tarvittaessa olla yhteydessä leiriorganisaatioon kaivattujen lisätietojen saamiseksi.
  • Yhteyshenkilön tehtävä keskittyy pitkälti viestintään lippukunnan sisällä, joten yhteyshenkilön menestyksellisen toiminnan yksi edellytys on aktiivinen sekä informatiivinen ote pestin hoitamisessa. Aktiivisen työskentelyotteen kautta lippukunta voi varmistua siitä, että se saa sille tarkoitetut tiedot käyttöönsä aina silloin kuin ne on tarkoitettukin saatavaksi.
  • Leiriin liittyvää tietoa toimitetaan pääasiallisesti sähköisessä muodossa ja erilaiset sähköiset kanavat kuten esimerkiksi Instagram sekä Facebook ovat myös leirin käytössä. Lippukunnan näkökulmasta on siis varsin positiivista, että valittava yhteyshenkilö on edes kuullut näistä sähköisistä kommunikaation välineistä ja vieläpä kiinnostunut niiden seuraamisesta.
  • Yhteyshenkilön pestillä on selkeä alku sekä loppu. Pesti ei myöskään ole sidottu tiettyyn paikkaan tai aikaan. Nämä faktat saattavat toimia varsin hyvinä houkuttimina pestiin suostuttelussa, vaikka henkilön edellisestä partiopestistä olisi vierähtänyt hetki tai osallistuminen viikkotoimintaan ei olisikaan mahdollista.

Lippukunnat, lippukuntien tarpeet ja lippukuntatoimijat ovat kuitenkin aina yksilöitä, joten yksiselitteistä vastausta siihen, millainen on hyvä lippukunnan yhteyshenkilö, on mahdotonta antaa. Lopulta ilmaan jääkin oikeastaan vain kysymys siitä, kukapa meistä ei tahtoisi luottaa siihen, että hommat hoituvat ja etenevät mallikkaasti, vaikka ei itse niiden eteen mitään tekisikään?

Tsemppiä yhteyshenkilövalintoihin!

Osallistujajohtaja, Leena Kalliomäki

Kuva: Leena Kalliomäki

Mitä kuuluu Staabille?

Staabi loikkasi viime viikonloppuna Tampereelle ja kokoontui piiritoimistolla.

Ensimmäiseksi perehdyimme Johtajapäivillä ja lippukunnilta kuultuihin kommentteihin ja saatuun palautteeseen. Koko staabi haluaa kiittää kommenteista ja runsaasta palautteesta kaikkia aikaa ja vaivaa nähneitä. Yhdessä huomasimme lippukuntien tarvitsevan tietoa toiminnansuunnitteluun mm. aikataulujen, leirilippukuntien ja ennakkotehtävien osalta kaikilta osa-alueiltamme. Lippukunnille tulee aikaisemmin suunnitellun aikataulun mukaan sähköistä Ilves19 infoa lähiviikkoina. Infossa on mm. aikatauluja, ohjeet yhteyshenkilöiden nimeämisestä ja paljon muuta.

Teimme myös päätöksiä ja esityksiä tässä muutamia poimintoja:

Kiinnostavin aihe Ilveksen ystäville viikomlopun agendasta oli varmasti leirimaksun suuruus. Leirimaksua emme vielä päätteneet. Piirihallitukselle nyt tekemämme esitys perustuu osa-alueiden kulurakenteeseen ja tulee tarkentumamaan seuraavan budjetointikierroksen valmistuessa alkusyksyllä. Tarjotaksemme upean kokemuksen Ilves-elämyksen muodossa loikkaa leirimaksu samalle tasolle viime aikaisten piirileirin kanssa, esim. Uudenmaan Säihkeen ja Pääkaupunkiseudun Kliffan maksu on 210 euroa. Ilvekselle tulee erilaisten alennusten sijaan stipendirahasto, jolla taataan tasapuoliset osallistumis mahdollisuudet kaikkille. Stipendejä anotaan leiri-ilmoittautumisen yhteydessä. Stipendejä myönnetään sosiaalisin ja taloudellisin perustein erityisesti vähävaraisille osallistujille.

Kannustamme lippukuntia suunnittelemaan omaa varainhankintaa jo nyt tai heti syksyllä ja viimeistään silloin kun on aika nimetä ja pestata joulukampanjapäälllikkö. Hyvällä suunnittelulla, yhteisellä tavoitteella ja vastuista sopimalla lopputulos on parempi kuin mitään tekemättä. Oman paikkakunnan avustusten ja tuen antajat kannattaa selvittää ajoissa niin anomukset ja hakemukset ehtii tehdä ajoissa esimerkiksi paikallisiin Lions-Clubeihin tai yrityksiin.

Ehkä eniten keskustelua ja tunteita herätti päätöksenteko Ilveksen päätöksenteon periaatteista. Keskustelun lopputuloksena jokaisella leiriorganisaation tasolla on mahdollisuus tehdä itse pestin mukaisia päätöksiä, ottaa vastuuta ja mahdollistaa paras Ilves ikinä. Käy siis katsomassa avoimet päällikkö- ja mestaripestit ja tee hakemus ohjeiden mukaisesti niin juuri sinun mahdollisuutesi loikata mukaan tekemään päätöksiä paranevat!

Resurssijohtaja, Jari Nisula

Etsi pestiä täältä

Paluu Evolle

Muistan kun astuin ensimmäistä kertaa bussin kyydistä Evon pölyävälle suoralle. Oli elokuun alku vuonna 1994 ja ensimmäinen piirileirini oli alkamassa. Leirin nimi oli laman ja pankkikriisin jälkitunnelmissa Partiopankki. Vielä kaikkien vuosien jälkeenkin, muistan leiriltä monta hetkeä, tunnelmaa ja kokemusta aiempaa suuremmasta partiomaailmasta. Leirilaulu oli oikeassa kertoessaan ”täällä talletukset tulee aina itselle”.

Kerta ei jäänyt ainoaksi. Monet parhaista partiomuistoistani liittyvät leireihin ja nyt aikuisempanakin suuret leirit ovat vetäneet minua puoleensa. Evollakin olen viettänyt yhteensä kolmisen kuukautta elämästäni. Ensi vuonna, 25 vuotta ensimmäisen piirileirikokemukseni jälkeen, palaan Evolle – tällä kertaa leirinjohtajana. Tätä kai on partion nousujohteisuus käytännössä.

Kuten itselleni, uskon että monelle muutkin leirit ovat parasta partiota. Piirileirillä on mahdollisuus tarjota erityisesti vanhemmille ikäkausille sellaisia kokemuksia, jotka pienemmillä leireillä eivät yleensä ole mahdollisia. Myös partion tavoitteiden kannalta piirileiri on suuri mahdollisuus. Ilveksellä partion kohderyhmälle tulee selvästi aktiivisia ”partiotunteja” kuin Hämeen alueen lippukuntien koko vuoden viikotoiminnassa.

Itse ajattelen, että piirileiri on erityisen hyvä keino toteuttaa partiopiirin päätehtävää eli tukea lippukuntia. Piirileiri tarjoaa erilaisen leirikesän, johon osallistumisesta haluamme tehdä lippukunnille helppoa ja mutkatonta. Lippukunnille tarjolla on uusia ajatuksia ja malleja toimintaan. Monelle lippukunnan aikuiselle, vaeltajalle ja samoajalle Ilves on myös mahdollisuus tehdä ihan jotain muuta kuin yleensä kesäleirillä ja samalla oppia uutta.

Kun mietin kuinka paljon olen itse saanut partiolta, haluan mahdollistaa sen myös mahdollisimman monelle muulle. Siksi teemme leiriä niin, että mahdollisimman monella on mahdollisuus osallistua leirille ja nauttia siitä omana itsenään. Jotta onnistuisimme tässä hyvin, otamme mukaan myös erilaisia kumppaneita partion ulkopuolelta.

Leirinjohtajana mietin paljon sitä, miksi tätä teemme ja miten siinä onnistumme. Eniten minua motivoi ajatus siitä, että Ilveksen jälkeen sille osallistuneet lapset ja nuoret ovat taas vähän valmiimpia tulevaisuuden aikuisia. Ehkä tapaamme leirillä myös vuoden 2044 piirileirin johtajan. Loikkaa mukaan tekemään tulevaisuutta!