Tavarakuljetusmestari 

Tavarankuljetusmestarin tehtävänä on koordinoida ja ohjata leirialueella tapahtuvia sekä leirialueen ulkopuolelle suuntautuvia materiaalikuljetuksia. Tavarankuljetusmestari toimii tiiviissä yhteistyössä turvallisuus-, muonitus- sekä ympäristötiimin kanssa. Tavarankuljetusmestari tekee tiivistä yhteistyötä myös varaston kanssa, jotta oikeat…

Henkilökuljetusmestari 

Henkilökuljetusmestarin tehtävä on vastata leirille saapuvien ja poistuvien leiriläisten kuljetusten suunnittelusta sekä liikenteen koordinoinnista leirialueella. Lisäksi tehtävään kuuluu tarvittavista ja erikseen sovittavista henkilökuljetuksista huolehtiminen leirin aikana. Henkilökuljetusmestari pestaa itselleen tiimin yhdessä logistiikkapäällikön kanssa. Henkilökuljetusmestari on onnistunut pestissään,…