Palotarkastaja

Leirin paloturvallisuuskoordinaattori / palotarkastaja vastaa omalta osaltaan leirin turvallisuudesta. Hän osallistuu leirin pelastussuunnitelman laadintaan sekä laatii etukäteen turvallisuusohjeistuksia. Rakennusleirillä ja leirin aikana hän suorittaa leirillä palotarkastuksia

Erityisvaatimukset:

Leirin paloturvallisuuskoordinaattorilta / palotarkastajalta vaaditaan pelastusalan päällystön koulutus / kokemusta palotarkastajan tehtävistä. Eduksi katsotaan sopimuspalokuntien koulutusjärjestelmän mukainen sammutusmiehen koulutus ja savusukelluskelpoisuus sekä C-ajokortti. 

Yhteyshenkilö(t):

Turvallisuuspäällikkö Aleksi Mertsalmi, aleksi.mertsalmi@partio.fi, 045 6398249