Palvelukeskusmestari

Palveluorganisaation tarjoamia palveluja leirillä välitetään keskitetysti palvelukeskuksesta. Leiritoimistossa sijaitseva palvelukeskus ottaa vastaan, käsittelee ja välittää palvelupyyntöjä kaikkien leirin palvelun tiimien puolesta.

Palvelukeskuksen mestarin tehtävänä on yhdessä palvelukeskuspäällikön kanssa suunnitella ja johtaa palvelukeskuksen toimintaa. Tehtäviin kuuluu ennen leiriä mm. toimintamallin suunnittelua, palvelumallin mukaisten palvelutilausten läpikäyntiä, ja palvelumallin jalkauttamista organisaatiossa. Leirillä tehtäviin kuuluu mm. käytännön tiimityön johtamista palvelukeskuksessa, tiimiläisten työvuorojen hallintaa, ongelmatapausten ratkomista, sekä palvelukonseptin ympärillä tapahtuvaa viestintää ja raportointia.

Erityisvaatimukset
Seuraavista taidoista on hyötyä pestin hoitamisessa:

  • halua auttaa ja palvella
  • erinomaiset viestintä- ja vuorovaikutustaidot
  • kokemusta erilaisista pesteistä isoilla leireillä, mielellään myös tekniikassa ja huollossa
  • kyky hahmottaa isojen leirien kokonaisuutta sekä asioiden riippuvuussuhteita leirillä
  • kyky kommunikoida ja tehdä yhteistyötä tiimien välillä yli organisaatiorajojen
  • osaamista ja kokemusta ongelmanratkaisusta
  • tietotekniset perustaidot

Mestareita rekrytoidaan kaksi varmistamaan riittävä valmius leirillä.

Yhteyshenkilö
Palvelukeskuspäällikkö Petteri Lavikko, petteri.lavikko@partio.fi, 050 62700