Palvelupäällikkö

Palvelupäällikkö vastaa palveluiden osa-alueen johtamisesta yhdessä palvelujohtajan ja noin 10 eri palvelutiimeistä vastaavan päällikön kanssa ennen leiriä, leirillä ja leirin jälkeen. Palvelupäällikkö toimii palvelujohtajan kakkosena / varahenkilönä. Palvelupäälliköllä voi olla myös omia tehtäviä. Tarkemmasta työnjaosta sovitaan yhdessä palvelujohtajan kanssa, kunkin kiinnostusten ja osaamisen mukaan.Palvelun osa-alue ja palvelupäällikkö ovat onnistuneet, kun kaikki leirillä sujuu saumattomasti ja kaikki ovat mahdollisimman tyytyväisiä. Kun tavarat, palvelut ja niiden tarvitsijat löytävät toisensa. Kun kaikki saadaan paikan päälle ja sieltä pois. Kun palvelun osa-alueella tieto kulkee ja homma toimii.

Erityisvaatimukset:

Yhteyshenkilö(t):

palvelujohtaja Pirkko Tuutti, pirkko.tuutti@partio.fi, 050 369 6482