Avoimet pestit

Ilves19 on suuri yhteinen ponnistus Hämeen Partiopiirille ja hämäläisille lippukunnille. Leirille osallistuvat kaikki ikäkaudet, yhteensä osallistujia odotetaan jopa 5000. Ilves19 näkyy lippukuntien ja piirin toiminnassa jo ennen leiriä ja ennen kaikkea vaikuttaa toimintaan positiivisesti leirin jälkeen.

Tule mukaan tekemään Ilvestä – kaikkien panosta tarvitaan!

 

Hakeminen

Lokakuussa on avattu suuri määrä uusia kymppi- ja tekijäpestejä. Lisäksi voi, ja kannattaa hakea vielä avoimiin päällikkö ja mestaripesteihin.

Lue kuvaukset eri pestitasoista (päällikkö, mestari, kymppi, tekijä) löydät alempaa tältä sivulta.
Avoimia pestejä voi selata osa-alueittain tai avainsanoittain sivun oranssilla pohjalla olevan hakemiston kautta.

Hakeaksesi tiettyä pestiä ota yhteyttä pesti-ilmoituksessa mainittuun osoitteeseen sähköpostilla. Kerro itsestäsi, taidoistasi ja kokemuksestasi. Kerro myös mitä pestiä tai pestejä haet ja mitä projektilta haluat. Voit myös kertoa ajatuksistasi projektiin tai pestiin / pesteihin liittyen. Liitä mukaan myös mahdollisten suosittelijoiden nimet ja yhteystiedot. Voit myös rohkeasti kysyä lisätietoja, jos pesti tuntuu kiinnostavalta. Pestejä voi myös hakea valmiina työparina.

 

Mikä on päällikkö?

Päällikkö vastaa tietyn kokonaisuuden suunnittelusta ja toteuttamisesta yhdessä tiiminsä kanssa. Päällikön pesti on johtamistehtävä, joten hyvä johtaminen, onnistunut pestaus sekä pestattujen ohjaaminen ja kasvun tukeminen ovat tärkeä osa pestiä. Toki jokainen päällikkö on myös valmis tarttumaan toimeen ja tekee monia asioita myös itse käytännössä, yhdessä muun tiimin kanssa.

Päälliköt muodostavat yhdessä osa-alueesta vastaavan staabin jäsenen kanssa osa-alueen johtoryhmän. Lisäksi päälliköt ja staabi muodostavat laajennetun staabin, jolla on keskeinen rooli koko projektin suunnittelussa ja johtamisessa. Pesti vaatii kohtuullisen runsasta ajankäyttöä, kiireisimpänä aikoina jopa päivittäin. Pesti alkaa alkuvuodesta 2018 ja päättyy arviointiin ja loppuraportointiin syksyllä 2019.

Selaa päällikköpestejä

 

Mikä on mestari?

Mestari on päällikön alainen ja vetää omaan alaansa erikoistunutta tiimiään. Mestarien työ käynnistyy loppukeväällä 2018. Mestareista kukin vastaa yhdestä osakokonaisuudesta ja sen tiimin johtamisesta. Päällikön pesti on selvemmin johtajapesti, kun taas mestari johtamisen lisäksi on mukana toteuttamisessa, ”kädet savessa”. Mestareilta toivomme aikaisempaa kokemusta ihmisten johtamisesta.

Mestarit toimivat osa-aluetta koskevassa työryhmässä ja vastaavat omasta osuudestaan oman osa-alueensa suunnittelussa ja toteutuksessa päälliköidensä tuella. Mestaripestiä voi hakea myös vaeltaja. Tällöin leiriorganisaatio hankkii mestarille aikuisen tuen tehtävään. Pesti alkaa keväällä 2018 ja päättyy arviointiin ja loppuraportointiin syksyllä 2019.

Selaa mestaripestejä

 

Mikä on kymppi?

Kymppi on mestarin alainen. Kymppi toimii tiiminvetäjänä, mutta samalla osana tiimiään. Tiimin koko on noin 5-10 henkeä, riippuen pestistä. Kympeiltä toivomme kokemusta vertaisjohtajuudesta. Kymppipestiä voi hakea myös vaeltaja, jolloin leiriorganisaatio hankkii kympille aikuisen tuen tehtävään. Pesti alkaa syksyllä 2018 ja päättyy leirin raportoinnin ja arvioinnin jälkeen syksyllä 2019.

Selaa kymppipestejä

 

Mikä on tekijä?

Tekijä tulee leirille töihin toimimaan osana tiimiä. Tässä vaiheessa haemme tekijöitä, joilta edellytetään joko erityisosaamista tai sitoutumista oman alueen suunnitteluun. Tekijät ovat pääasiassa vaeltajia ja aikuisia, mutta huomaa myös samoajille sopiva somettajan pesti.

Selaa tekijäpestejä