Samoajapestit

Samoajan pestin pituus on 3 päivää, ja se jakautuu leirilippukuntapestiin (1pv) ja leiriorganisaatiopestiin (2pv). 

Leirilippukuntapesti (7-8h)

Leirilippukuntapestin tavoitteena on tutustua johtajan rooliin leirilippukunnassa ja samalla luoda yhteishenkeä llpk:n eri ikäkausien välille. Pestin leirilippukunnassa voi tehdä joko omassa tai naapuri llpk:ssa, pareittain tai yksin. Näitä pestejä ei ilmoiteta leiriorganisaatiolle vaan ne sovitaan leirilippukunnissa.
Pesti voi jakautua useammalle päivälle. Pesti voi koostua esim. pienistä tehtävistä tai koko päivän pestistä. Leirilippukunnan samoajaluotsi sopii yhdessä samoajan kanssa ennen leiriä mitä samoajan pesti leirilippukunnassa pitää sisällään.

Leiriorganisaatiopesti (2pv, noin 15h)

Leiriorganisaatiopestissä samoajat pääsevät mukaan tekemään leiriä ja tutustumaan tekijän rooliin leiriorganisaatiossa. Leiriorganisaatiopestejä on tarjolla monipuolisesti läpi koko leiriorganisaation. Samoaja ilmoittautuu leiriorganisaatiopestiin tammi-huhtikuussa 2019 erillisellä lomakkeella, samaan aikaan, kun leirin ilmoittautuminen on auki. Pesti-ilmoittautuminen tapahtuu samalla lomakkeella kuin ohjelmiin ilmoittautuminenkin. Samoaja valitsee kolme häntä kiinnostavaa pestiä, joista yhteen samoaja valitaan. Leiriorganisaatiopesti ilmoitetaan samoajalle ja samoajaluotsille viimeistään toukokuussa 2019.

Selaa leiriorganisaatiopestejä

Pesti- ja ohjelmatoiveiden valintalomake on auki Kuksassa 7.1 – 30.4.2019:  Samoajien pesti- ja ohjelmailmoittautuminen