Ajojärjestelijä

Ajojärjestelijä kuuluu kuljetusmestarin tiimiin ja hänen tehtävänsä on vastaanottaa kuljetus/siirtopyynnöt, huolehtia niiden aikatauluttamisesta ja välittää ne työkoneiden ja autojen kuljettajille sekä huolehtia siitä että ne tulevat suoritetuiksi. Tyypillisesti pesti sisältää usean samanaikaisen tapahtuman ja jatkuvasti muuttavan tilanteen hallinnan, joten hyvä tilanneäly ja hersyvä huumorintaju auttavat asioiden sujumista.

Erityisvaatimukset:

Yhteyshenkilö(t):

Kuljetusmestari Jussi Virtanen, jussi.virtanen@partio.fi