Jätemestari

Jätemestarin tehtävänä on osallistua jäteastioiden ja puristimien tarpeiden kartoitukseen ennen leiriä ja huolehtia niiden tyhjennyksestä yhteistyössä logistiikan kanssa. Jätemestari huolehtii kierrätyksen suunnittelusta, toteuttamisesta ja perehdytyksestä koko leirin ajan.

Yhteyshenkilö:

Ympäristö- ja pesupäällikkö Risto Seppälä, risto.t.seppala@surffi.net