9. Osallistujat

9.1 Esteettömyys ja yhdenvertaisuus
9.2 Kansainväliset vieraat
9.3 Hengellisyys ja henkinen kasvu

9.1 Esteettömyys ja yhdenvertaisuus

Leirin tavoitteena on olla yhdenvertainen, mikä tarkoittaa sitä, että jokaisen leiriläisen on helppo osallistua ja toimia leirillä ilman, että tuntisi kuuluvansa johonkin erityisryhmään.

Evon leirialue on suhteellisen tasainen ja siellä tulee toimeen toimintavälineiden avulla. Leirillä yöpyminen tapahtuu teltoissa ja leiri ja siellä järjestettävä ohjelma tapahtuu pääasiassa ulkona luonnossa.

Jokaisen leiriläisen perustarpeet pyritään resurssien puitteissa huomioimaan. Näitä perustarpeita ovat ruokailu, peseytyminen ja leiriytyminen. Yösähkö leirilippukuntaan on järjestetty tarvitseville ennakkoilmoitusten perusteella. Samoin latausmahdollisuus on järjestetty sitä tarvitseville.

Jos leiriläinen tarvitsee leirillä majoittumiseen (esim. telttasänky), liikkumiseen tai hän käyttää jotakin muuta apuvälinettä päivittäin, hänellä tulee olla ne mukana itsellään. Jos leiriläinen tarvitsee henkilökohtaista apua, tulee hänellä olla avustaja mukana leirillä.

Leiritoimistossa on myös mahdollisuus tutustua ohjelman aktiviteettirekisteriin, jossa kerrotaan kaikkien laaksojen ohjelmapisteiden sopivuudesta osallistujille. Jokaiseen laaksoon on esteetön kulku ja laaksoista löytyy jokaiselle osallistujalle sopivaa ohjelmaa. Tarkempia tietoja ohjelmasta löytyy ohjelma ja ikäkaudet osiosta.

Varsinaiselle sovelletulle ohjelmalle ei ole ilmentynyt tarvettä, joten sovellettua ohjelmaa yhdenvertaisuustiimi ei järjestä Ilves19 leirillä.

Leirialueelta löytyy muutama yksittäinen suihku, mutta suihkuun voi mahdollisesti joutua jonottamaan. Leirialueelta löytyy myös esteetön suihku. WC ryppäistä löytyy esteettömiä WC:tä.

Yhdenvertaisuustiimiin saa yhteyden leiritoimiston kautta.

9.2 Kansainväliset vieraat

Kansainvälisille vieraille on tehty leirilippukuntakansiosta lyhennetty englanninkielinen versio. Ongelmatilanteissa leiritoimiston kautta saa KV vastaavan kiinni. Kansainvälisille vieraille järjestetään leirin alussa tiedotustilaisuus, jossa kerrotaan suomalaisesta partioleiristä.

9.3 Hengellisyys ja henkinen kasvu

Partion kasvatustavoitteet myös hiljentymisen, hengellisen ja henkisen kasvun sekä oman maailmankatsomuksen pohtimisen osalta ovat luontevasti läsnä Ilveksellä. Partioon kuuluu positiivinen suhtautuminen uskontoihin ja erilaisiin maailmankatsomuksiin. Ajattelemme, että Ilveksellä ei kenenkään tarvitse piilottaa, hävetä tai salata omaa vakaumustaan vaan saamme olla erilaisia ja opetella kunnioittamaan ja arvostamaan toinen toisemme vakaumusta ja saamme myös tutustua toistemme vakaumuksiin.

Tähän pyrimme seuraavilla tavoin:

  • Ikäkausilla on omissa ohjelmissaan teemoja, jotka auttavat miettimään omia arvojaan ja partioihanteita ja joissa kuulee myös toisen ihmisen ajatuksia.
  • Osallistujalla on mahdollisuus hiljentymiseen ja hiljaa olemiseen sekä lataamoissa että leiriltä löytyvässä hiljentymis-  ja hartaudenharjoitustilassa AlfaOmega hiljentymistilassa eli “leirikirkossa.”
  • Hiljentymispolku on AlfaOmega hiljentymistilan yhteydessä. Polulta löytyy hiljentymiseen ohjaavia tauluja. Polun toisella puolella olevissa tauluissa on universaalisti uskonnollinen vire ja toisella puolella on arvopolku, jossa ei ole uskonnollista pohjavirettä.
  • Leirillä on mahdollisuus oman uskontokunnan mukaiseen hartaudenharjoitukseen. Leirillä järjestetään yhteiskristillinen partiomessu ja samaan aikaan tunnustukseton tilanne. Leirin hiljentymistilassa on mahdollista järjestää oman uskontokunnan mukaisia hartaushetkiä, tähän haluamme ihmisiä kannustaa. Leirilippukunnan johtajien toivomme kertovat tästä mahdollisuudesta oman lippukuntansa aikuisille. Mikäli löytyy kiinnostusta järjestää oman uskontokunnan mukaista hartauselämää leirillä niin otathan yhteyttä leirin hiljentymismestariin (Hanna-Leena.Kevatsalo-Vuorio@partio.fi).
  • Samoajille, vaeltajille ja aikuisille on tarjolla iltaisin mahdollisuus iltahiljentymiseen, jota toteuttavat eri maailmankatsomuksen edustajat, näin on mahdollista päästä myös tutustumaan erilaisiin maailmankatsomuksiin sekä hiljentyä yhdessä. Näiden tilaisuuksien toteuttajat kerromme leiriappissa lähempänä leiriä. Tulossa on mm. Melontaehtoollinen karnevaali-illan päätteeksi.
  • Leirillä on myös mahdollisuus tiettyihin kirkollisiin toimituksiin. Leirillä voidaan vihkiä avioliittoon ev-lut.kirkon jäseniä tai kastaa lapsia ev-lut.kirkon jäseniksi. Voidaan myös järjestää avioliiton siunaaminen. Järjestämme myös mielellämme tilan muiden uskontokuntien toimituksille tai siviilivihkimiselle, mutta tilaisuuden toimittaja täytyy hoitaa itse. Toimituksiin liittyvissä asioissakin kannattaa olla yhteydessä hiljentymismestariin.
  • Tuotamme lippukunnille iltatarinamateriaalin nuorempien ikäluokkien iltahiljentymistä ja rauhoittumista varten. Tarinat löytyvät leiriappista ja muutamia tulostettuja versioita on saatavilla lataamoista ja alaleirisepoilta.

Osallistujilta on kysytty ilmoittautumisen yhteydessä, että mihin tilaisuuteen he haluavat osallistua perjantai-illan “henkiohjelmien” aikana. Toivomme ihmisten pysyvän niissä ohjelmissa mihin ovat ilmoittautuneet, jotta osaamme varautua oikeaan väkimäärään. Leirilippukunnassa kunnioitetaan ihmisten valintaa ja pyritään välttämään ryhmäpainetta suuntaan tai toiseen. Jos lapsi tai nuori ei tiedä mihin hänet on ilmoitettu tai ennakkoilmoittautuminen on jäänyt tekemättä, niin aina voi kysyä, että oletko koulussa uskontotunnilla vai Et:ssä. Mikäli lapsi on et:ssä, hän osallistuu tunnustuksettomaan ohjelmaan ja uskontotunnilla (kristillinen) hän osallistuu partiomessuun. Tämä siksi, että emme toimi näin ainakaan vanhempien toivetta vastaan.

MIkäli sinulla on kysyttävää hengellisyyteen liittyen, niin leirin hengellisyyspäällikkö Malla Lehtovaara vastaa mielellään kysymyksiin. (Maria.Lehtovaara@partio.fi)