12. Rakennus- ja purkuleiri

12.1 Rakennusleirille saapuminen ja ilmoittautuminen
12.2 Työtehtävät rakennus- ja purkuleirillä
12.3 Leirilippukunnan rakentaminen
12.4 Työskentelyn päiväaikataulu
12.5 Majoittuminen, ruokailu ja peseytyminen
12.6 Ajoneuvot ja tavaroiden tuominen
12.7 Turvallinen rakentaminen ja työturvallisuus
12.8 Roskat
12.9 Purkuleiri

12.1 Rakennusleirille saapuminen ja ilmoittautuminen

Rakennus- ja purkuleirille voit ilmoittautua kuksassa tästä linkistä:
https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/tilaisuus_tiedot.aspx?TIAId=28138

Rakennusleirille saavuttaessa ilmoittaudutaan rakennusleirin toimistoon, joka sijaitsee leirisuoralla Jussinkatoksen läheisyydessä. Varsinaisen leiritoimiston valmistuttua ilmoittautuminen tapahtuu sinne, joka sijaitsee leirisuoran eteläisessä päässä.

12.2 Työtehtävät rakennus- ja purkuleirillä

Työt priorisoidaan tärkeys järjestyksessä, rakennusleirin johtavat määrittävät järjestyksen.

Päivittäinen työnjako tehdään aamupalan yhteydessä, jos tulet kesken päivän tai tekemäsi työ on valmis, toimistolta saa uuden tehtävän.

12.3 Leirilippukunnan rakentaminen

Suositeltavaa on että leirilippukunnan alueelle tulevia rakennelmia ja telttoja koottaisiin leiriläisten saavuttua jotta kaikki pääsevät yhdessä osallistumaan leirin rakentamiseen.

12.4 Työskentelyn päiväaikataulu

7:30 – 8:30 aamupala tarjolla

työskentelyä

12:00-13:30 lounas tarjolla

työskentelyä

16:30-19:00 päivällinen tarjolla

työskentelyä

19:00 päivällisen jälkeen rakennusleirin johtoryhmän kokous

Osa-alueiden kokoukset tarvittaessa

20:30 saunat

21:00-22:30 iltapala tarjolla

12.5 Majoittuminen, ruokailu ja peseytyminen

Jokainen majoittuu omassa majoitteessaan rakennus- ja purkuleirillä. Suositeltavaa on majoittua oman leirilippukunnan alueella tai pestin osoittamassa paikassa.

Ruokailut tapahtuvat aikataulun mukaisesti Jussinkatoksella.

Peseytymismahdollisuus on rakennus-ja purkuleirin aikana.

12.6 Ajoneuvot ja tavaroiden tuominen

Leirialueelle saa ajaa autolla rakennusleirin aikana, autoille on osoitettu parkkipaikka lentokentän varrelta. Autot tulee siirtää pois leirialueelta tiistaina 23.7. klo 18 mennessä.

Leirilippukuntaan voi tuoda tavaraa 17.7. klo 18 alkaen aina 23.7. klo 18 saakka. Tuulilasin sisäpuolelle on hyvä laittaa lappu, jossa on auton omistajan nimi ja numero, josta tavoittaa tarvittaessa.

12.7 Turvallinen rakentaminen ja työturvallisuus

Rakennus- ja purkuleirillä kiinnitetään erityistä huomiota turvallisiin työtapoihin. Näitä tullaan ohjeistamaan niin etukäteen kuin rakennusleirin aikana sekä valvomaan. Työturvallisuusohjeet laatii leirin rakennuspäällikkö ja niiden noudattamista valvoo turva ja rakennusleirin johto. Raksaleirillä pidetään perehdytyshetkiä joka aamu eri työkalujen käytöstä. Rakennustöitä saa tehdä vain parityöskentelynä turvallisuuden takia.

Rakentaminen
Isoissa rakennelmissa toimitaan rakennuspäällikön tekemien työsuunnitelmien mukaan.

Työkalujen käyttö ja suojavarusteet
Polttomoottori- ja verkkovirtatyökaluja käytettäessä käytetään asianmukaisia suojavarusteita. (suojavarusteet kuten kypärä, suojalasit ja hanskat pakollisia). Ilman perehdytystä ei saa käyttää polttomoottori ja ns. vaarallisia työkaluja.

Isoja koneita ei saa käyttää kuin siihen valtuutetut ja tarkastetut henkilöt. Logistiikka pitää listaa näistä henkilöistä.

Sähköturvallisuus
Sähkötöitä saa tehdä vain sähkötiimiin kuuluva tai sähkötiimiin kuuluvan henkilön opastuksessa.

Leirillä toimii sähkötöidenjohtaja, joka vastaa luvanvaraisista sähkötöistä ja näitä töitä saa tehdä vain sähkötöiden johtajan luvalla sähköalan ammattihenkilö.

Korkeanpaikan työskentely
Korkean paikan työskentelyssä (mm. nostokorissa) käytetään asianmukaisia suojavarusteita ja putoamissuojaimia. Nostimia saa käyttää vain siihen perehdytetty henkilö

Vesirakentaminen
Vesirakentamisessa ei saa käyttää verkkovirtakäyttöisiä työkaluja ja työ tehdään valvottuna parityönä.

Jaksaminen, lepo, energia
Jokainen rakentaja seuraa työkaverinsa jaksamista ja puuttuu liian väsyneenä toimimiseen. Työt pitää jaksottaa niin että 2h välein vähintään 15min tauko.

Suojavarusteet
Leirin puolesta rakentajille on tarjolla jonkin verran suojavarusteita, mm. suojakypäriä, suojalaseja ja käsineitä. Laajuus riippuu yhteistyökuvioista ja rakennustiimien lukumäärästä

12.8 Roskat

Jokainen huolehtii roskat asianmukaisesti niille osotettuihin paikkoihin.

12.9 Purkuleiri

Purkuleiri alkaa 1.8. leirin päätyttyä. Purkamisen leirilippukunnissa saa aloittaa 1.8. aamulla.