6. Saapuminen ja poistuminen

6.1. Ilmoittautuminen/saapuminen
6.2. Poistuminen leiristä
6.3. Päiväleiriläiset
6.4. Lippukuntien saapuminen ja poistuminen
6.5. Perheleirin saapuminen ja poistuminen
6.6. Saapuminen omalla autolla
6.7. Liikenne leirin aikana

6.1 Ilmoittautuminen/saapuminen

Kun leiriläiset saapuvat leirin alussa yhteiskuljetuksilla, niin tällöin leiritoimisto on tulostanut leirilippukuntakohtaiset listat osallistujista. Tämä lista annetaan lippukunnan johtajalle leirille tullessa ja hän tarkistaa, että listan tieto pitää paikkansa. Tarkistetut listat palautetaan alaleirien päälliköille, jotka toimittavat listat leiritoimistoon. Tämän jälkeen leiritoimistossa kirjataan osallistujat sisään leirille.

Mikäli leirille osallistuja saapuu eri aikaan, kuin muu lippukunta tällöin leirilippukunnassa pitää olla asiasta tieto etukäteen. Kun leiriläinen saapuu portille, niin leirilippukunnasta tulee johtaja vastaan. Leiriläinen ja johtaja tulevat portilta yhdessä leiritoimistolle, jossa leiriläinen kirjataan sisään leirille ja hän saa leiritunnisteen.

6.2. Poistuminen leiristä

Leiriläiset poistuvat leiristä pääsääntöisesti kahdessa aallossa. Ensin poistuvat sudenpentuleirin osallistujat lauantaina, jolloin leiritoimistosta tulostetaan leirilippukunta-/lippukuntakohtaiset listat poistuvista. Leirilippukunnissa/lippukunnissa taas tarkistetaan listat, että listan henkilöt ovat poistuneet leiristä. Tämän jälkeen listat palautetaan alaleirien päälliköille, jotka toimittavat listat takaisin leiritoimistoon. Leiritoimisto kirjaa tämän jälkeen sudenpennut pois leiristä.

Samanlainen massapoisto tehdään myös leirin päättyessä, kun muutkin leiriläiset poistuvat.

Mikäli leiriltä poistutaan syystä tai toisesta ennen varsinaista oman ikäkauden leirin loppumista, niin tällöin tulee tieto asiasta olla lähijohtajalla (esim. lippukunnanjohtaja). Jos kyseessä on alaikäinen leiriläinen, niin tällöin hänen mukaansa leiritoimistolle tulee myös lähijohtaja. Leiritoimisto kirjaa leiriläisen ulos leiriltä ja antaa lupalapun, jolla pääsee portilta ulos. Lähijohtaja saattaa leiriläisen myös portille.

Jos leirille osallistujan täytyy poistua leiriltä väliaikaisesti, niin tämä on mahdollista (koskettaa lähinnä aikuisia/ tekijöitä). Tällöin on tultava leiritoimistolle kertomaan tilapäisestä poistumisesta ja leiritoimisto merkitsee henkilön tilapäisesti poistuneeksi ja antaa lupalapun, jolla pääsee ulos portista ja myös takaisin. Kun henkilö palaa takaisin leiriin, niin on hänen käytävä toimistossa ilmoittautumassa. Jos kyseessä alaikäinen, niin tällöin on lähijohtajan oltava mukana saattamassa. Asiasta oltava tieto myös leirilippukunnan johdolla.

6.3 Päiväleiriläiset

Päiväleiriläisten saapuminen on oltava etukäteen tiedossa alaleireissä/ leirillippukunnassa, josta sitten tulee lähijohtaja tai muu saattaja vastaan. Myös aikuisilla tulee olla jo leirillä oleva henkilö vastassa. Portilta tullaan saattajan kanssa leiritoimistoon, jossa henkilö kirjataan leirille ja annetaan leiritunniste.

6.4 Lippukuntien saapuminen ja poistuminen

6.4.1. Leirille saapuminen 

Bussit saapuvat leirille n. 20 -30 minuutin välein saamansa saapumisajan mukaan porrastetusti klo 8.30 -12.00 välisenä aikana. Saapumisaika varataan varausjärjestelmän kautta.  

Bussien purku tapahtuu leirisuoralla, jossa eirivarusteet puretaan pikaisesti riittävän etäisyyden päähän bussista. Bussi poistuu heti kun se on tyhjennetty.   

6.4.2. Leiriltä lähtö Vierailupäivänä 27.7.   

Lippukuntien järjestämien bussien tulo- ja lähtöajat varataan ennakolta muun bussiliikenteen ajanvarausten yhteydessä. Bussien lastaukset tapahtuvat Rahtijärventien bussipysäkeiltä. Toivottavaa on, että vanhempiensa mukana henkilöautoilla poistuvat sudenpennut siirtyvät varusteineen sukkulabusseilla vierailupäivän parkkipaikalle ja jatkavat sieltä koteihinsa.  Jos sudenpentu ainoastaan haetaan leiriltä (hakija ei osallistu vierailupäivään), tulee lippukunnan aikuisen viedä hänet sukkulakuljetuksella vierailupäivän parkkialueelle.

Klo 17.00 alkaen vanhemmat saavat kuitenkin halutessaan noutaa leiriläisiä Rahtijärventien varressa sijaitsevalta lastauspysäkiltä 

6.4.3. Leirin loppulähtö torstai 1.8 

Bussien poistumisajat varataan varausjärjestelmän kautta ja bussien lastauspaikat ovat samat kuin saavuttaessa. Bussien lastausajat 13.00 alkaen. 

6.4.4. Ennakolta varusteita tuovat lippukunnat 

Rakennusleirin aikana (23.7 klo 18.00 asti) 

Varusteiden purkupaikka oman leirialueen lähistöllä. Lastia purettaessa on kuitenkin huomioitava, ettei se saa häiritä rakennusleirin toimintaa ja auto on siirrettävä purkualueelta muualle heti lastin purkamisen jälkeen. 23.7 saakka lyhytaikaisia parkkipaikkoja saattaa olla vapaana rakennusleiriläisille varatuilla alueilla. Autot pitää olla pois leirialueelta 23.7. klo 18.00 mennessä. 

Nouto leirin jälkeen 

Leirialueelle saa tulla autoilla 1.8. klo 16 alkaen. Varusteita noutavien on huomioitava, ettei se häiritse purkuleiriläisten toimintaa. 

6.5 Perheleirin saapuminen ja poistuminen

6.5.1. Saapuminen perheleiriin

Leiriin saavutaan joko yhteiskyydillä lippukuntien kanssa tai omalla autolla. Omilla autoilla saa ajaa leirialueelle ainoastaan alla olevan ohjeen mukaisesti. Muuna aikana auton pitää jättää kauas parkkiin. Muina päivinä tulevien kannattaa huomioida tämä ja varautua esim. Maitokärryllä, jolla on helppo liikuttaa leirissä tavaroita (ja vaikka lapsiakin). Alla näkyvät päivät, jolloin on mahdollista tuoda tavaraa perheleiriin tai noutaa sitä. Suosittelemme yhteiskyydein saapumista!

Kun saavut leirialueelle 24.7.2019 niin tule suoraan perheleiriin. Muina päivinä saapuessa käy ilmoittamasi tulosi leirin leiritoimistoon. Muina päivinä perheleirissä ei ole omaa toimistoa. 24.7. perheleirissä on leiriportin pielessä toimisto klo 8.30-iltaan asti, josta saat tietää oman telttapaikkasi. Teidät ohjataan varatulle telttapaikalle, ja saatte perheleirin tunnuksen.

Saatte myös infon turvallisuudesta perheleirissä.

Huomioikaa turvavälit suoraan telttaa pystyttäessänne. Mikäli teillä on eri määrä majoitteita, kuin olette ilmoittautumisessa ilmoittaneet, niin olkaa välittömästi yhteydessä perheleirin toimistoon.

Jokainen pystyttää oman majoitteensa, ja mahdollisuuksien mukaan tulee sen jälkeen auttamaan yhteisissä perheleirin asioissa. Toimistosta saat tietää ruoka-ajat, wc:n sijainnin ja veteen liittyvät asiat.

Olemme pyrkineet huomiomaan perheen liikkumisen vaunujen ja rattaiden kanssa. Kantoreppukin voi olla kätevä leirissä liikuttaessa.

6.5.2. Poistuminen perheleiristä

Suurin määrä liikkujia on leirin alueella ja lähellä on 27.7.2019 lauantaina. Silloin leirissä on sekä vierailijoita että poistuvia sudenpentuja lippukuntineen. Myös iso osa perheleiriläisistä poistuu tuolloin. Perheleiristä poistutaan joko lippukunnan kanssa sovitusti tai omilla kyydein. Huomioithan, että otat kaikki omat tavarasi mukaan.

Poistuminen 27.7.2019 ilmoitetaan perheleirin omaan toimistoon, joka on auki 27.7.2019 klo 13-18. Näin helpotamme ruuhkaa leiritoimistolla. Viemme illalla kootusti poistuneet listalla leiritoimistoon. Omin autoin poistuvien aikaikkunat ja ohjeet alla.

Muina aikoina ja päivinä poistuessasi huomioithan, ettei alueella pääse ajamaan omalla autolla. Ilmoita poistumisesi leiritoimistoon.

6.5.3. Erityiset saapumis- ja poistumisohjeet omilla autoilla saapuville

23.7.2019 ilta. Tulo vapaa, autot siirrettävä klo 18 mennessä (melko pian purkauksen jälkeen) pois leiriltä. Sukkulakuljetus parkkipaikan ja leirin välillä 23.7 klo 18 alkaen.

24.7.2019 Tulopäivä. Perheleiriläisten tulon aikaikkuna omalla autolla klo 13.00 – 18.00. Purkaus autosta vain leiriportin läheisyydessä leirialueella tien oheen, ja auto on siirrettävä heti sen jälkeen pois leirialueelta. Sukkulakuljetus p-paikan ja leirin välillä.

25.7.2019. Mahdolliset leirille vielä saapujat purkavat varusteensa Rahtijärventien varteen, muilta osin tulopäivän menettely. Eli tällöin et voi ajaa leiriin omalla autolla. Samoin 26.7.2019.

27.7.2019 Vierailupäivä. Perheleiriläiset saavat noutaa varusteita leiriltä omilla autoillaan 17.00 alkaen. Kerralla lastauspaikalle päästetään n. 5-6 autoa, lastausaika minimoitava siirtämällä varusteet ennalta tien varteen. Tämä on kaikkein ongelmallisin liikkumispäivä, noutavien autojen on ajettava vierasbussien ja mahdollisesti supenoutoja hoitavien bussien seassa. Tämän päivän poistumisajat jaetaan perheleirissä lähtijöiden kesken. Näin vältämme ongelmatilanteet. Lisätiedot Teemu-perheleirin infran mestarilta. Vierailupäivän poistuminen vaatii erityistä varovaisuutta ajajilta.

28.7.2019, 29.7.2019, 30.7.2019 sekä 31.7.2019 kuten päivä 25.7.2019.

1.8.2019 Lähtöpäivä. Perheleirin lastausten aikaikkunat 08.00 – 12.30 ja 16.00 –>, aamun lähtöön haluavat jaetaan slotit kuten vierailupäivänä poistujillakin. Lisätiedot loppuleiristä Teemulta, katsotaan ensin mitä opimme vierailupäivän poistumisesta.

Aina leiriin ajettaessa on noudatettava turvan ohjeita.

6.6 Saapuminen omalla autolla

Rakennusleiriläisten autoille varataan parkkitilaa leirisuoran pohjoispäästä. Autot on siirrettävä vierailupäivän parkkialueen viereen Mäkikulmantielle Padasjoentien varteen viimeistään klo 18 tiistaina 23.7. Purkuleirin liikenne ohjeistaan tilanteen mukaisesti. 

Varsinaisen leirin aikana omilla autoilla ei leirialueelle pääse kuin Turvan antamalla ajo-luvalla. 

Leirialueen portin läheisyydessä Rahtijärventien varressa sijaitseva lastauspysäkki on leirin aikana tulevia ja lähteviä leiriläisiä varten. Lastauspysäkki ei ole käytössä vierailupäivänä 27.7. klo 10.00-17.00 välisenä aikana. 

Omilla autoilla leirille saapuville on parkkialue Mäkikulmantiellä Padasjoentien varressaParkkialueelta on sukkulakuljetus leirille. Kuljetuksen aikataulu ja tilausohjeet tarkentuvat.

Omilla autoilla leirille saapuville on parkkialue Mäkikulmantiellä Padasjoentien varressa. Parkkialueelta on järjestetty sukkulakuljetus leirille 24.7. aamulla klo 8-10 ja lounaan jälkeen klo 13 alkaen noin klo 20 saakka. 25.7. lähtien sukkulakuljetus kulkee parkkialueen ja leirin väliä päivittäin klo 8-10 ja 17-20. Mikäli tarvitset kuljetusta näiden aikojen ulkopuolella, voit tilata sen hintaan 5€/hlö palvelukeskuksen kautta (palvelukeskus@gmail.com tai 0447493188).

6.7 Liikenne leirin aikana

6.7.1 Liikenne rakennusleirin aikana

Rakennusleirin alusta tiistaihin 23.7 klo 18.00 saakka.

Rakennusleiriläiset, perheleirille tulijat ja varusteita ennakolta leirille tuovat lpk:t.

Tuloaika leirille vapaa.

6.7.2. Leirille tulopäivä keskiviikko 24.7

Leiriläisten bussikuljetukset

Bussit aikataulutetaan saapumaan leirille klo 8.30 – 12.00 välisenä aikana.

Perheleiriläiset

Perheleirille tulon aikaikkuna 13.00 – 18.00.

6.7.3. Leiripäivät torstai 25.7. ja VIP-vierailupäivä perjantai 26.7.

Leirille pääsee vain sellaisilla ajoneuvoilla, joille Turva on myöntänyt ajoluvan. Omilla autoilla leirialueelle ei pääse.

VIP-vieraat

Omilla autoilla saapuville VIP-vieraille järjestetään pysäköintialue Evon metsäopiston alueelta ja bussikuljetus sieltä leirille.

6.7.4. Leiripäivä lauantai 27.7., vierailupäivä.

Vierasbussien sukkulaliikenne parkkipaikalta

Vierasbussit ajavat 10.30 – 17.30 välisen ajan sukkulaliikennettä parkkipaikan ja leirin väliä. Leirillä autojen bussipysäkit ovat Rahtijärventiellä lähellä leiritien liittymää.

Vierailupäivän yhteiskuljetukset ja lpk:n järjestämät yhteiskuljetukset.

Vierailupäivien yhteiskuljetuksiin tilattujen bussien saapuminen ja lähtö aikataulutetaan yhteistyössä vierailupäiväryhmän kanssa sukkulaliikenteen lomaan. Bussien purut ja lastaukset tapahtuvat Rahtijärventien varressa sijaitsevilta bussipysäkeiltä.

Inva-vieraskuljetukset

Invakuljetukset päästetään 11.00 – 17.00 leirialueelle, myöhemmin sovittavalle tilapäiselle parkkialueelle.

Henkilöautokyydeillä poistuvat leiriläiset

Toivottavaa on, että vanhempiensa mukana henkilöautoilla poistuvat sudenpennut siirtyvät varusteineen sukkulabusseilla vierailupäivän parkkipaikalle ja jatkavat sieltä koteihinsa. 17.00 alkaen vanhemmat saavat kuitenkin halutessaan noutaa leiriläisiä Rahtijärventien varressa sijaitsevalta lastauspysäkille.

Perheleiriläiset

17.00 alkaen saavat vierailupäivänä poistuvat perheet hakea autojaan leirille lastauksia varten.

6.7.5. Leiripäivät sunnuntai 28.7. – keskiviikko 31.7.

Leirille pääsee vain sellaisilla ajoneuvoilla, joille Turva on myöntänyt ajoluvan. Omilla autoilla leirialueelle ei pääse.

6.7.6. Lähtöpäivä torstai 1.8

Leiriläisten bussikuljetukset

Bussit aikataulutetaan saapumaan leirille klo 13.00 alkaen.

Perheleiriläiset

Perheleiriltä lähdön aikaikkunat 08.00 – 12.30 ja 16.00 eteenpäin. Lastauspaikka leirialueella perheleirin läheisyydessä.

6.7.7. Purkuleiri torstai 1.8 – lauantai 3.8

Purkuleiriläiset ja varusteita leiriltä noutavat lpk:t .

Tuloaika leirialueelle on vapaa.