2. Turvallisuus

2.1. Toiminta hätätilanteessa
2.2. Toiminta ja viestintä kriisitilanteessa
2.3. Turvallisesti Yhdessä
2.4. Leiriturva
2.5. Liikkuminen leirialueella
2.6. Leirilippukuntien turvallisuusohjeet
2.7. Sairastuminen leirillä
2.8. Leirilippukunnan ensiapulaukun sisältö
2.9. Henkilökohtainen lääkitys

2.1 Toiminta hätätilanteessa

Toimintaohjeet onnettomuustilanteessa

 1. Pelasta välittömässä vaarassa olevat
 2. Huolehdi omasta turvallisuudestasi
 3. Varoita esim. huutamalla tai pilliin puhaltamalla ja pyydä apua muilta lähellä olevilta
 4. Hälytä apua soittamalla 112. Mainitse soittavasi Ilves 2019–partioleiriltä.
 5. Sammuta / anna ensiapua. Alueella on kattavasti sammuttimia/sammutusvettä.
 6. Rajoita paloa, ellet saa sitä sammumaan
 7. Opasta pelastushenkilökunta kohteeseen

Soita hätänumeroon 112 esimerkiksi

 1. kun huomaat tulipalon, jota et itse saa heti sammutettua
 2. kun huomaat hukkuvan
 3. kun tarvitset kiireellisesti viranomaisapua paikalle
 4. hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön ollessa uhattuna tai vaarassa

Soita lääkinnän päivystysnumeroon (044-749 3179 tai 044-749 3180) esimerkiksi

 1. tarvitset kuljetusta loukkaantuneelle
 2. olet loukkaantunut/sairastunut ja et tiedä mihin sinun kuuluisi mennä
 3. tarvitset terveysneuvontaa

Soita turvan päivystysnumeroon (numero: 044 749 3195)

 1. kiireettömissä onnettomuustilanteissa
 2. jos olet huomannut tulipalon, jonka saitte sammumaan omin voimin
 3. kysely- tai tiedustelutarkoituksessa
 4. häiriötilanteissa, joissa kukaan ei ole vaarassa: sähkökatkokset, ruuhkaumat,
 5. jos tarvitset apua maa-ampiaisten, kyykäärmeen tms. Kanssa
 6. Rikosepäilytilanteissa
 7. jos joku on eksynyt

2.2 Toiminta ja viestintä kriisitilanteessa

Ilveksellä voi sattua ikäviäkin asioita. Kaikkiin asioihin emme edes voi itse vaikuttaa. Aina ei tarvita onnettomuutta tai vahinkoa, pelkästä huhupuheesta voi syntyä leiriä kiusaava kriisi.

Aikuisena tai johtajatehtävissä toimivana tehtäväsi on:

 1. Muistaa itse ja muistuttaa muita läsnäolijoita siitä, ettei ole soveliasta kuvata tapaturman uhreja tai muutakaan tapaturmaan liittyvää
 2. Rauhoitella leiriläisiä ja jakaa oikeaa tietoa
 3. Katkaista huhuilta siivet
 4. Varmistaa, ettei tapahtuneesta viesti leirin ulkopuolelle muu kuin Ilveksen viestintä.
 5. Ottaa tarvittaessa yhteys Ilveksen lääkintään tai Lataamoihin, jotka tarjoavat keskusteluapua

Ikävissä tilanteissa ihmisten tiedontarve kasvaa niin kotona kuin leirissä. Tiedonnälkä täytetään jollakin – jos oikeita tietoja ei ole tarjolla, kuulopuheilla ja juoruilla. Jotta huhupuheet ja väärät tiedot eivät aiheuttaisi harmia tai jopa lisää vahinkoa, on tärkeää, että kriisi- ja riskitilanteessa viestien sisältö tavoittaa koko leirin muuttumattomana.

Poikkeuksellisten olojen tai tapahtumien viestinnässä noudatetaan ennalta sovittua kaavaa ja tapaa. Päätökset viestinnällisistä toimenpiteistä ja niiden sisällöstä tekevät Ilveksen johto ja viestintä.

Kriisitilanteessa leiriltä ulospäin tiedottaa vain johdon määrittämä(t) henkilö(t). Muut eivät anna yhtään tiedotetta tai lausuntoa asian tiimoilta. Jos sinulle soitetaan ja kysytään asioista, kerro että tilanteesta tiedotetaan leirin nettisivuilla. Tiedotteessa myös kerrotaan, kuka antaa asiasta lisätietoja. Älä vastaa mahdollisiin kysymyksiin äläkä spekuloi.

Kriisitilanteessa älä kerro:

 • henkilöiden nimiä tiedotusvälineille tai muille ulkopuolisille
 • poliisitutkintaan liittyviä tietoja; niitä antaa vain poliisi
 • arvioita tai olettamuksia tapahtumien syistä; sanat ”ehkä”, ”mahdollisesti”, ”todennäköisesti” ovat kiellettyjä ilmaisuja!
 • arvioita tai olettamuksia siitä, miten tilanteeseen on etukäteen varauduttu

Voit kertoa:

 • ettet tiedä, mutta voit ottaa selvää
 • ulkopuolisille, kuka antaa lisätietoja (tämä tieto löytyy kriisitilannetta koskevasta tiedotteesta)

Jos Ilveksellä kohdataan kriisi, siitä tiedotetaan mahdollisimman nopeasti ja hallitusti. Tieto voi tulla suullisesti tiimien palavereissa, leirilippukunnan kautta tai lyhyellä paperitiedotteella.

Leirillä on ammattilaisia, jotka osaavat jutella ja tukea leiriläisiä, jotka ovat olleet mukana näkemässä tai kokemassa jotain negatiivista. Ota rohkeasti yhteyttä pieneltäkin tuntuvan tapahtuman jälkeen Lataamoihin tai leirilääkintään. Huolien kanssa ei tarvitse jäädä yksin.

2.3 Turvallisesti Yhdessä

Jokaisessa leirilippukunnassa tulee olla nimettynä vähintään 18-vuotias turva-aikuinen ja jokaisella yli 15 vuotiaalla leirilippukunnan jäsenellä tulee olla suoritettuna Suomen Partiolaisten Turvallisesti Yhdessä -koulutus leirille saapuessaan.

Turva-aikuisen tehtävänä on auttaa lippukuntien muita johtajia Suomen Partiolaisten Turvallisesti Yhdessä -ohjeistukseen liittyvissä asioissa sekä huolehtia että kaikki leirilippukunnassa tietävät, että häneltä voi kysyä ja hänelle voi kertoa häirinnästä, kiusaamisesta tai muusta kaltoinkohtelusta sekä omalta että muiden partiolaisten kohdalta.

Lisäksi turva-aikuinen tehtävänä on huolehtia Turvallisesti Yhdessä-koulutuksen suorittamisen varmistamisesta.

2.4 Leiriturva

Turva suorittaa näkyvää valvontaa ja asiakaspalvelua koko leirin ajan 24/7. Turva ”partioi” leirialueen välittömässä läheisyydessä ja leirin yleisillä alueilla sekä alaleireissä ja ohjelmalaaksoissa, suorittaa uimavalvontaa ja ohjaa suurten joukkojen liikutukset. Turvan löytää myös leiriportilta 24/7. Turva pitää huolen siitä, että kaikilla leiriläisillä on turvallinen olo leirin ajan ja puuttuu kaikkeen, mikä vaarantaa turvallisuutta tai on ristiriidassa leirin sääntöjen kanssa.

2.5 Liikkuminen leirialueella

Alueella kulkee maavetoina vesi- ja sähköjohtoja, joita tulee varoa. Sähköjohtojen  muovipussituksia ei saa purkaa. 

2.6 Leirilippukuntien turvallisuusohjeet

Leirialueella käytettävät telttojen ja rakennelmien turvaetäisyydet:

 • (ilman kamiinaa) voi olla yhdessä ryppäässä enintään 6 kpl.
 • Turvaväli viereiseen ryppääseen tai isompaan telttaan/katokseen/rakennelmaan on oltava noin 4 m maaston mukaan.
 • Teltan tärkeimmän suuaukon on avauduttava hätäpoistumisen kannalta mielekkääseen suuntaan.
 • Telttoja ei saa sijoittaa 2 m lähemmäksi leirilippukunnan tontin rajaa toista leirilippukuntaa päin. Näin leirilippukuntien väliin muodostuu 4 metrin palokujat. Palokujilla ei saa olla telttanaruja.
 • Kaikissa lämmitettävissä teltoissa ja rakennelmissa, kokoon katsomatta, on oltava 4 m turvaväli kaikkiin muihin telttoihin ja rakennelmiin.
 • Teltat on pyrittävä sijoittamaan vähintään 8 metrin päähän lähimmästä rakennuksesta.
 • Leirilippukunnan alueen läpi on kuljettava 4 metrin levyinen vapaa vyöhyke (kulkuväylä, palokuja), jonka kautta voidaan poistua esteettömästi sekä alaleiripolun suuntaan, että naapurileirilippukunnan tontille, mikäli pääpoistumissuunta on tukittu. Kulkuväylälle ei saa sijoittaa telttoja eikä muita rakennelmia. Väylän on oltava vapaa myös telttanaruista nopean hätäpoistumisen mahdollistamiseksi.
 • Mikäli leirilippukunta haluaa rakentaa edellä määritellyn kulkuväylän ja alaleirin polkuverkoston yhtymäkohtaan oman leiriportin, on portin kulkuaukon vapaa leveys oltava vähintään 2 metriä.

2.7 Sairastuminen leirillä

Ilves19 pyritään järjestämään turvalliseksi leiriksi jokaiselle osallistujalle. Ennakoinnista huolimatta vahinkoja ja sairastumisia sattuu. Tässä osiossa kerrotaan sairaanhoidosta Ilveksellä.

Omahoito ja lähijohtajat

Jokaisen leiriläisen tulee huolehtia oma henkilökohtainen lääkitys mukaan leirille. Perussairauden lääkehoito huolehditaan leiriläisen itsensä ja/tai lähijohtajan toimesta. Mikäli leiriläinen tarvitsee lähijohtajan tukea lääkehoidon toteuttamiseen, leiriläisen/huoltajan tulee toimittaa leirilippukuntaan selkeät kirjalliset ohjeet lääkityksen toteuttamiseen. Leirilippukunnan tulee huolehtia siitä, että hoidossaan lähijohtajan apua tarvitsevat leiriläiset saavat tarvitsemansa tuen ja avun. Jokaisen leirilippukunnan johtajan tulee kyetä antamaan perusensiapua.

Tapaturmien ja sairastumisten ennaltaehkäisy on tärkeä osa omahoitoa. Leiriolosuhteet poikkeavat huomattavasti kotioloista. Leiriarjessa haasteita aiheuttavat väsymys, vähäinen uni ja lepo, riittämätön juominen tai syöminen. Evon leirialueen erityispiirteenä mainittakoon etenkin kuivalla säällä voimakkaasti pölyävä maasto, joka laittaa hengitystiet koville. Lisäksi alueella on lukuisia maa-ampiaispesiä ja riski ampiaisen pistoille on merkille pantava. Leirilippukunnan johtajien tulee pitää huolta siitä, että sekä johtajat itse että leiriläiset saavat riittävästi lepoa ja mahdollisuuksia rauhoittua, juovat riittävästi, käyttävät päähinettä ja syövät myös leiriruokaa.

Leirilippukunnan ensiapuvastaava

Leirilippukunnan tulee nimetä ensiapuvastaava. Ensiapuvastaavan tulee olla riittävät ja ajantasaiset ensiaputaidot omaava vaeltaja tai aikuinen johtaja. Osaamistasoksi suositellaan vähintään voimassa olevaa EA1-kurssisuoritusta.

Ensiapuvastaavan vastuulla on leirilippukunnan ensiaputarvikkeet. Ennen leiriä ensiapuvastaavan tulee tarkistaa leirilippukunnan ensiapulaukun sisältö ja tehdä tarvittavat täydennykset. Suositus leirilippukunnan ensiapulaukun sisällöstä löytyy tämän kansion kohdasta 1.8. Kyseessä on minimivarustus, enemmänkin saa ottaa.

Ensihoito

Leirillä päivystää ambulanssi, joka liikkuu päivittäin leirialueella. Ambulanssi vastaa leirin ensihoidosta. Hätätapauksessa soitetaan 112.

Kyläsairaanhoito

Alaleireissä päivystää lääkinnän liikkuva työpari. Heiltä voit kysyä apua ja neuvoja. He hoitavat pienet haaverit sekä toteuttavat erityistilanteissa potilaiden seurantaa leirilippukunnissa. Kyläsairaanhoito liikkuu myös ohjelmapisteillä. Heidät tavoittaa puhelimella ja whatsappilla numeroista  044-749 3179 ja 044-749 3180. 

Leirisairaala

Leirialueella on leirisairaala, jossa työskentelee lääkäreitä ja hoitajia. Sairaalassa on yleislääkäritasoinen päivystysvastaanotto ja muutamia seurantapaikkoja sairastuneita varten. Leirisairaala on auki koko leirin ajan yötä päivää. Etenkin nuorempien leiriläisten on syytä tulla leirisairaalaan saattajan kanssa.Leirilippukunnan johtajien tulee ohjeistaa leiriläisiään toimimaan alla olevan muistilistan mukaisesti leirisairaalaan lähtiessään. Leirisairaalan puhelinnumero on 044 779 3896.

Leirisairaalaan lähtijän muistilista

 • Tiedota lähijohtajaasi tai leirilippukunnan ea-vastaavaa lähdöstä leirisairaalaan
 • Tarvittaessa saat leirilippukunnasta saattajan mukaasi
 • Ota mukaasi
  • Kela-kortti tai kopio siitä
  • Ruokailuvälineet ja juomapullo
   • Leirisairaalalla ei lähtökohtaisesti tarjota ruokaa, vaan ruoka noudetaan ruoka-aikana oman alaleirisi keittiöltä kaverisi tai lähijohtajasi toimesta. Juotavaa on tarjolla leirisairaalassa.
  • Tiedot mahdollisista sairauksistasi tai käyttämästäsi säännöllisestä lääkityksestä
  • Usein annosteltava lääke (esim ateriainsuliini) kannattaa ottaa mukaan
  • Oman lähijohtajasi/aikuisesi yhteystiedot
 • Pese kätesi sairaalaan tulessasi ja sieltä poistuessasi

Huomioittehan, että leirisairaalasta ei ole mahdollista täydentää leirilippukunnan ensiapuvarusteita. Lähin apteekki palvelee Tuuloksessa.

Tukeutuminen leirin ulkopuoliseen terveydenhuoltoon

Joskus sairastuminen leirillä vaatii tarkempia tutkimuksia tai hoitoja. Leirilääkintä tukeutuu leirin ulkopuoliseen terveydenhuoltoon soveltuvin osin. Lähimmät leirin ulkopuoliset terveydenhuollon yksiköt ovat Lammin terveysasema ja Kanta-Hämeen keskussairaala Hämeenlinnassa. Mikäli leirilääkintä arvioi leiriläisen terveydentilan edellyttävän tutkimuksia tai hoitoja leirin ulkopuolella, leirilääkintä tiedottaa leirilippukuntaa ja huoltajaa tilanteesta. Kuljetus leirin ulkopuoliseen terveydenhuoltoon järjestetään terveydentilan edellyttämällä tavalla. Leirilippukunnan tulee varautua järjestämään alaikäiselle leiriläiselle saattaja leirin ulkopuoliseen terveydenhuoltoon. Saattajan tarve arvioidaan yksilökohtaisesti lääkinnän toimesta.

2.8. Leirilippukunnan ensiapulaukun sisältö

Jokainen leirilippukunta varustautuu omalla ensiapuvälineistöllä. Ensiapuvälineistön kokoamisesta ja tuomisesta leirille vastaa leirilippukunnan ensiapuvastaava. Ensiapuvälineistön koostumus on kuvattuna Suomen Partiolaisten turvallisuusohjeessa, joka löytyy alla olevasta osoitteesta.

https://www.partio.fi/lippukunnille/lippukunnan-johtaminen/toiminnan-turvallisuus/turvallisuusohjeet/

Mikäli leirilippukunta ottaa lääkkeitä yhteisesti mukaan leirille, on huomioitava seuraava asia: Alaikäiselle leiriläiselle saa antaa leirilippukunnan yhteisiä lääkkeitä vain huoltajan luvalla ja/tai lääkärin määräyksestä.

2.9 Henkilökohtainen lääkitys

Leiriläisen tulee huolehtia omista henkilökohtaisista lääkkeistään koko leirin ajan. Perussairauden lääkitys on osattava hoitaa itsenäisesti tai lähijohtajan avulla, neuvoa ja apua voi tarvittaessa kysyä leirilääkinnästä.  Mikäli alaikäinen leiriläinen tarvitsee leirillä lähijohtajan tukea lääkityksensä toteuttamiseen, leiriläisen/huoltajan tulee toimittaa leirilippukuntaan selkeät ohjeet lääkityksen toteuttamiseen. Leiriläisen tulee liittää leirille otettavien lääkkeiden mukaan lääkelista ja lääkkeiden käyttöohjeet.

Kylmäsäilytystä vaativat lääkkeet voi viedä säilytykseen leiritoimistossa sijaitsevaan jääkaappiin. Lääkkeiden on oltava alkuperäispakkauksessaan tai tiiviissä, suljettavassa pussissa selkeästi nimikoituna (etunimi, sukunimi, lippukunta). Leiritoimiston henkilökunta ohjeistaa jääkaapin käytössä.