1. Yleistä

1.1 Mikä LLPK-kansio?
1.2 Leirin pelisäännöt
1.3 Tärkeät yhteystiedot
1.4 Kokoukset leirilippukunnille
1.5 Leiriaikataulu
1.6 Leiritunnisteet

1.1 Mikä LLPK-kansio?

Ilveksen leirilippukuntakansio pitää sisällään kaiken tarvittavan tiedon leirille saapumiseen, siellä toimimiseen ja poistumiseen liittyen. Leirilippukuntakansion sisältöön kannattaa tutustua huolellisesti koko leirilippukunnan johtajiston voimin jo ennen leiriä, jolloin siellä oleva tieto löytyy helpommin myös tarpeen ilmaantuessa leirillä.

Leirilippukuntakansion lisäksi leirilippukunta auttavat leirillä alaleirinjohtajisto, staabila eli kahden alaleirin yhteinen hermokeskus sekä leiritoimisto.

Koska jotkin asiat hakevat muotoaan tai voivat jopa muuttua vielä juuri ennen leiriä tai leirillä, muutokset sekä tarkennukset leirilippukuntakansion sisältöön ovat mahdollisia. Julkaisun jälkeen sisältöön tehdyt muutokset kuitenkin kootaan leirilippukuntakansion muutoslokiin, josta ne ovat helposti tarkistettavissa.

Leirilippukuntakansioiden paperiversiot ovat leirillä luettavissa staabiloissa sekä leiritoimistossa.

1.2 Leirin pelisäännöt

Ilves19 on partioleiri, jossa toimitaan partion arvojen ja ihanteiden mukaisesti. Säännöt koskevat jokaista leirille osallistujaa iästä ja pestistä riippumatta. Sääntöjen tarkoituksena on taata jokaiselle osallistujalle turvallinen, iloinen ja sujuva leirikokemus.

Tilanteessa, jossa osallistuja aiheuttaa vaaraa tai vakavaa haittaa itselleen tai muille leiriläisille, voidaan täysi-ikäinen osallistuja lähettää kotiin. Alaikäisen osallistujan kohdalla kutsutaan huoltaja hakemaan hänet pois leiriltä. Näin joudutaan toimimaan myös silloin, jos osallistuja toistuvasti jättää noudattamatta leirin sääntöjä. Osallistumismaksua ei näissä tilanteissa palauteta. Kotiin lähettämisen ja leiritä kotiin noutamisesta aiheutuneista kustannuksista vastaa osallistuja itse tai hänen huoltajansa.

LEIRITUNNISTEET (huivi, alaleiritunniste ja leiriranneke)

Leirillä pidetään kaulassa oman lippukunnan partiohuivia. Leiritunnisteina toimivat huiviin kiinnitettävä alaleiritunniste sekä ranteessa pidettävä leiriranneke. Tunnisteiden tulee olla käytössä kaikilla koko leirin ajan. Hajonneen rannekkeen tilalle tulee hakea uusi ranneke leiritoimistosta.

Virallisten tunnisteiden lisäksi leirilippukunnilla voi olla omia tunnisteita.

Leirilippukunnassa majoittuvat EVP-leiriläiset saavat partiohuivin käyttöönsä leirin ajaksi omasta leirilippukunnastaan ja perheleirissä majoittuvat aikuiset saman perhekunnan partiolaiselta (suositus). Perheleiriläiset, joilla ei ole vielä omaa partiohuivia tuovat mukanaan keltaisen partiohuivin. Huivi voi olla mitä vain kangasta ja ei haittaa, vaikka se olisi kuviollinen. Kunhan on keltainen Nanon värin mukaisesti.

LIIKKUMINEN LEIRIALUEELLA

Leirilippukunnan johtajiston on tärkeä tietää, missä oman leirilippukunnan jäsenet ovat. Ohjelmiin siirrytään ikäkausittain oman leirilippukunnan kanssa.  Ilves-iltaan (to), henkiseen ja hengelliseen ohjelmaan (pe), sudenpentupäättäjäisiin (la) ja päättäjäisiin (ke) siirrytään aina yhdessä alaleirien ohjeistuksen mukaan. Karnevaalien lopputapahtumaan päälavalle (su) siirrytään leirilippukunnan kanssa sovitulla tavalla.

Tekijät voivat liikkua myös polkupyörillä. Polkupyörän käyttöön vaaditaan tunniste, jonka voi noutaa leiritoimistosta. Pyöräillessä on erittäin suositeltavaa käyttää kypärää.

KIUSAAMINEN JA HÄIRINTÄ

Ilveksellä ollaan kaikkien kavereita ja kaikkiin havaittuihin kiusaamistapauksiin puututaan. Kaikilla aikuisilla on velvollisuus puuttua kiusaamiseen tai häirintään.

UIMINEN

Leirillä uiminen on sallittu ainoastaan siihen varatulla uimapaikalla uimaparin kanssa. Uiminen tapahtuu siihen erikseen varattuina uima-aikoina. Lisätietoja kohdasta 11.5. uiminen.

TULENTEKO

Nuotion ja avotulen tekeminen leirillä on kielletty pois lukien ohjelmapisteissä erikseen sovitut nuotiopaikat.

Kaasutoimisten laitteiden tai trangioiden käyttö leirilippukunnissa on sallittua, kunhan noudatetaan huolellisuutta sekä leirilippukunnan turvallisuusvälineohjeistusta.

TUPAKOINTI

Tupakointi (mukaan lukien sähkötupakointi ja piippu) on sallittua vain merkityillä tupakointipaikoilla. Leirillä noudatetaan tupakkalakia.

PÄIHTEET

Ilves on päihteetön leiri, eivätkä päihteet kuulu suomalaiseen partiokulttuuriin. Alkoholin tai huumausaineiden hallussapito ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen leirialueella on kielletty ja johtaa osallistujan poistamiseen leirialueelta tämän omalla kustannuksella. Alaikäisen päihteidenkäytöstä tehdään lastensuojeluilmoitus.

HILJAISUUS

Sudenpentuleirin ajan leirillä on hiljaisuus klo 22-07. Tämän jälkeen hiljaisuus alkaa klo 23.

Jokainen leirilippukunta huolehtii oman alueensa rauhallisuudesta hiljaisuuden aikana, sillä leirillä ei jaksa ilman riittävää unta.

SOSIAALINEN MEDIA

Muistetaan hyvät tavat sosiaalisessa mediassa. Mikäli kuvassa on tunnistettavissa olevia henkilöitä, kysy kuvassa olijoilta lupa julkaisuun. Epäasiallinen käytös ei ole sallittua somessakaan ja aikuisella on velvollisuus puuttua epäasialliseen käytökseen.

PUUHUN KIINNITETTÄVÄT MAJOITTEET (esim. riippumatto, Tentsile)

Majoitteet tulee kiinnittää turvallisesti ja niiden kanssa tulee käyttää lepuuttajia

tai puunhalaajia. Majoitteita tulee olla samassa tasossa vain yksi kappale.

HUOLIA, MURHEITA JA ONGELMIA LEIRILLÄ

Kaikkien osallistujien lähin tuki on oman leirilippukunnan johtajisto. Leirilippukunnan johtajiston tukena toimivat, alaleiripäälliköt, sepot sekä Ilveksen leiritoimikunta.

Lisää voit lukea kansion osiosta Hyvinvointi.

1.3 Tärkeät yhteystiedot

LEIRITOIMISTO

Ilveksen palvelut toimivat yhden luukun periaatteella eli kaikki kysymykset, palvelupyynnöt ja vikailmoitukset tehdään leiritoimistossa paikan päällä tai puhelimitse 044 511 2102.

Tehdyt palvelupyynnöt ja vikailmoitukset kirjataan sähköiseen järjestelmään, josta ne välitetään oikeaan paikkaan. Näin varmistetaan palvelun saanti kaikille mahdollisimman helposti, nopeasti ja tehokkaasti. Palvelutiimit eivät ota vastaan tilauksia suoraan.

Tämän saman kanavan kautta tavoitat muun muassa seuraavat palvelutiimit:

 • Sähkö, vesi ja ICT
 • Rakentaminen ja rakennuttaminen
 • Muonitus
 • Logistiikka eli kuljetus, varasto ja työkoneet
 • Pesu eli tiski, suihkut ja saunat
 • Ympäristö eli vessat, jätehuolto ja harmaat vedet
 • Toimisto eli info, leirirekisteri ja muut toimistopalvelut
 • Turvallisuus ja pelastus
 • Hankinta

HÄTÄNUMERO

Soita aina yleiseen hätänumeroon 112, kun jonkun henki tai turvallisuus on vakavasti vaarassa. Jos mahdollista, käytä soittamiseen 112 Suomi -sovellusta.

Kun soitat hätänumeroon 112

 • Kerro, että soitat Ilves 19 –partioleiriltä.
 • Leirin osoite on Rahtijärventie 121, 16970 Hämeenlinna
 • Kerro, mitä on tapahtunut.
 • Vastaa kysymyksiin.
 • Toimi annettujen ohjeiden mukaisesti.
 • Lopeta puhelu vasta, kun saat luvan!

Jos soitat suoraan hätänumeroon, ilmoita tilanteesta myös turvalle välittömästi hätäpuhelun soittamisen jälkeen. Näin turva osaa opastaa saapuvan avun oikeaan paikkaan!

Turvan saa kiinni hätätilanteissa 24/7 turvan päivystysnumerosta: 044 749 3195

Kiireettömissä terveyteen liittyvissä asioissa palvelee lääkinnän päivystysnumero 044 749 3179, varanumerona 044 749 3180. Leirisairaalan vuorovastaava tavoitetaan numerosta 045 7685 9090 

LEIRIN PUHELINNUMEROT

Käyttö Puhelinnumero
Leirilääkintä 24/7 044 749 3179, vara 044 749 3180 
Leiritoimisto 044 511 2102 
Palvelukeskus 044 749 3188 
Turva 24/7 044 749 3195 
Leiripalokunta 24/7 044 749 3194 
Piirin kriisipuhelinnumero 050 3110 940 

LEIRIN POSTIOSOITE

Ilves19

Leiriläisen nimi

Lippukunnan nimi ja alaleiri

Rahtijärventie 121

16970 Evo

1.4 Kokoukset leirilippukunnille

Leirillä kokoonnutaan leirilippukunnissa alla olevan aikataulun mukaisesti.

13.30 ALALEIRISTAABIN JA LEIRILIPPUKUNNAN JOHTOKOLMIKON KOKOUS 

Alaleiristaabi ja leirilippukunnan johtokolmikko kokoontuvat yhteen käymään läpi tulevaa ohjelmaa, avoimia kysymyksiä sekä tarjomaan tukea toisilleen.  

16.30-18.00 LEIRILIPPUKUNNAN JOHTAJISTON KOKOUS 

Leirilippukunnan johtajiston kokous suositellaan pidettäväksi klo 16:30 – 18:00 välisenä aikana. Kokouksen tarkoituksena on varmistaa sujuva tiedonkulku leirilippukunnan sisällä ja valmistaa johtajisto seuraavaan päivään.  

Ohjelmajohtajat ja ikäkausivastaavat saavat lisäksi mahdollisuuden tutustua ohjelmalaaksoihin etukäteen. Tutustumismahdollisuudesta tiedotetaan ohjelmajohtajia leirillä.

1.5 Leiriaikataulu

KE TO PE LA SU MA TI KE TO
24.7. 25.7. 26.7. 27.7. 28.7. 29.7. 30.7. 31.7. To 1.8.
Vierailupäivä
Saapuminen Sudenpentujen päättäjäiset Poistuminen
Tervetuloa-ilta LLPK Ilves-ilta Hengellinen ja henkinen ilta Leffa-ilta Karnevaalit Alaleiri-ilta Päättäjäiset

Leirilippukuntien ruokailuajat sekä ohjelmien aikataulut kerrotaan alaleiripäälliköiden toimesta lähempänä leiriä.

Ohjelmien alaleirijako löytyy osoitteesta 

http://www.ilves19.fi/wp-content/uploads/ilves19_ohjelmat-alaleireittain.pdf 

1.6 Leiritunnisteet

Leiritunnisteet eli oman lippukunnan partiohuivi, huiviin kiinnitettävä alaleiritunniste sekä ranteessa pidettävä leiriranneke tulee olla käytössä sekä näkyvillä koko leirin ajan. Kadonneiden leiritunnisteiden tapauksessa auttaa leiritoimisto.

Partiohuivi

Ilveksellä pidetään kaulassa oman lippukunnan partiohuivia.

Leirilippukunnassa majoittuvat EVP-leiriläiset saavat partiohuivin käyttöönsä leirin ajaksi omasta leirilippukunnastaan ja perheleirissä majoittuvat aikuiset saman perhekunnan partiolaiselta (suositus). Perheleiriläiset, joilla ei ole vielä omaa partiohuivia tuovat mukanaan keltaisen partiohuivin. Huivi voi olla mitä vain kangasta ja ei haittaa, vaikka se olisi kuviollinen. Kunhan on keltainen Nanon värin mukaisesti. 

Alaleiritunniste

Huiviin kiinnitettävä tunniste, jossa näkyy sekä oman alaleirin väri että tunnus.

Ikäkausiranneke

Jokaisella leiriläisellä on oman ikäkautensa mukainen ranneke, jonka värit ovat:

 • sudenpennut = keltainen
 • seikkailijat = oranssi
 • tarpojat = violetti
 • samoajat = vihreä
 • vaeltajat (18-22v) = ruskea
 • aikuiset (yli 22v) = sininen
 • perheleirin lapset = keltainen

JOHTAJIEN NIMIKYLTIT

Pestissä olevilla johtajilla, päälliköillä ja mestareilla on Ilveksen ulkoasun mukaiset nimikyltit.