Mediconsult Oy tukemaan Ilves19-piirileiriä

Ilves19-piirileiriä tukee sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmätoimittaja Mediconsult, joka tarjoaa leirin käyttöön potilastietojärjestelmän. Leirisairaalan lääkärit ja hoitajat sekä muu hoitohenkilökunta pääsevät tekemään kirjauksia järjestelmään, jolloin annetusta hoidosta jää lain edellyttämä merkintä, mikä takaa turvallisen hoidon ja tarvittaessa mahdollistaa sujuvan jatkohoidon.

Mediconsult on sponsoroinut aiemmin kilpaurheilijoita ja lasten urheilujoukkueita – Mikä sai yrityksen tukemaan partioleiriä? Kun Partiosta oltiin meihin yhteydessä, innostuimme kumppanuushankkeesta, joka sopii arvoihimme, sanoo Tommi Salaspuro, Mediconsultin toimitusjohtaja.

”Partio kannustaa lapsia ja nuoria terveellisiin elämäntapoihin ja aktiiviseen elämään. Partiossa opitaan taitoja, tietoja, asenteita ja arvoja, jotka edesauttavat tasapainoista ja hyvinvoivaa elämää”, kertoo Sanna Merjokari, Ilves19-piirileirin tietomestari.

”Terveyden edistäminen ja hyvinvoinnin lisääminen kytkeytyvät oleellisesti Mediconsultin arvoihin, joten tuhansia lapsia ja nuoria keräävän tapahtuman tukeminen tuntui luontevalta. Lisäksi voimme tukea leiriä omalla ydinosaamisellamme eli potilastietojärjestelmällä, joka taipuu erilaisiin käyttökohteisiin”, jatkaa Salaspuro.

Mobiilikäyttöinen potilastietojärjestelmä leirille
Mediconsultin tarjoama ratkaisu koostuu selaimessa käytettävästä potilastietojärjestelmästä, johon terveydenhuollon ammattilaiset voivat tehdä kirjauksia mobiililaitteillaan myös leiriolosuhteissa – ensimmäistä kertaa partioleireillä.

”Koemme, että mobiiliratkaisun tarjoaminen on win-win-tilanne, sillä saamme kokemusta ratkaisun toimimisesta erilaisissa olosuhteissa ja käyttötarkoituksissa. Kumppanuushanke tarjoaa myös mahdollisuuden optimoida ratkaisun käyttöönottoprojektia”, kertoo Mediconsultin projektipäällikkö Marja-Leena Rajala. Lisäksi ratkaisulle saadaan näkyvyyttä leirihenkilökunnan ja osallistujien keskuudessa.

Mediconsult on suomalainen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tietojärjestelmätoimittaja ja yksi alan johtavia toimijoita Suomessa. Yrityksen ydinosaamista ovat asiakas- ja potilastiedon, toiminnanohjauksen, omahoidon sekä sähköisen asioinnin ratkaisut. Ratkaisut on suunniteltu vastaamaan kattavasti niin suurempien kuin pienempien organisaatioiden tarpeita sekä yksityisellä että julkisella puolella.

Yhteystiedot:

Sanna Merjokari, sanna.merjokari@partio.fi, 0405445704