Miten mobiilikäyttöinen potilastietojärjestelmä muuttaa leirisairaanhoitoa?

Heinä-elokuussa järjestettävällä Hämeen partiopiirin Ilves19-piirileirillä on käytössä Mediconsultin mobiilikäyttöinen potilastietojärjestelmä. Ennen sähköisiä järjestelmiä leirisairaanhoidossa on kirjattu potilastietoja paperilomakkeille. Aikoinaan on käytetty myös tukkimiehen kirjanpitoa tai ei kirjattu ollenkaan.

”Mobiilin potilastietojärjestelmän etuja ovat parempi tietosuoja ja potilasturvallisuus, kun paperilappuja ei loju siellä täällä tai unohdu hoitohenkilöstön taskuun. Myös kirjaukset tulee tehtyä lain edellyttämällä tavalla ja edellisten käyntien tiedot on helppoa hakea”, kertoo leirin tietomestari Sanna Merjokari.

Potilastietojärjestelmää käyttää 45-50 leirilääkinnän ammattilaista. Ilves19-piirileirin lääkintähuolto koostuu toiminnallisesti jaoteltuna leirisairaalasta, alaleirisairaanhoidosta ja ensihoidosta. Leirisairaalassa toimii ympärivuorokautinen, yleislääkäritasoinen päivystyspiste. Alaleirisairaanhoidon muodostavat leirialueella kiertävät hoitajatyöparit, jotka koostuvat sairaanhoitajasta ja ensiapuauttajasta. Ensihoidon 24 tuntia vuorokaudessa päivystävä yksikkö koostuu hoitotason ambulanssista ja ensihoitajatyöparista.

Mobiilikirjaamisesta on etua erityisesti leirillä kiertäville hoitajille, jotka voivat tarkistaa ja kirjata tietoja suoraan potilaan luona ja samalla tuplakirjaaminen vähenee. Älypuhelimella tai tabletilla käytettävältä mobiilikirjaamiselta hoitajat odottavat helppokäyttöisyyttä sekä varmaa ja nopeaa kirjaamista. Helppo omaksuttavuus onkin edellytys leiriolosuhteissa, sillä toimijoiden perehdytykseen ei ole käytettävissä paljoa aikaa.

”Sähköisestä potilastietojärjestelmästä saamme hyötyä myös leirin päätyttyä. Leirin jälkeen saadaan tietoja kootusti ulos järjestelmästä, jolloin raportointi helpottuu sekä mahdolliset vakuutuskorvaushakemukset on helppo tehdä. Luotettava tieto myös tukee ja ohjaa leirien suunnittelua tulevaisuudessa. Tilastoinnin avulla saadaan selville esimerkiksi käytetyt lääkkeet ja niiden määrät, joiden avulla tulevien leirien resurssisuunnittelu helpottuu. Pyrimme potilastietojärjestelmän osalta vakiinnuttamaan toimintamallin, joka vapauttaisi aikaa muuhun leirilääkinnän suunnitteluun ja kehittämiseen”, lääkintäpäällikkö ja vastaava leirilääkäri Juha-Markus Kaaja sanoo.”