Leirimaksut

Ilveksen kustannukset katetaan pääosin leirimaksulla. Lisäksi hyödynnetään monenlaisia kumppanuuksia erilaisten yritysten ja yhteisöjen kanssa.  

  • Seikkailijoiden, tarpojien, samoajien, vaeltajien ja useimpien aikuisten leiriaika on 24.7.–1.8.2019. Leirimaksu tältä ajalta on 220 €.   
  • Sudenpentujen leiriaika on 24.–27.7.2019. Tältä ajalta leirimaksu on 110 €. Tämä koskee sudenpentujen lisäksi myös muita vain sudenpentuleirin ajan leirille osallistuvia. 
  • Varsinaisen ilmoittautumisajan jälkeen ilmoittautuneiden leirimaksu on 30 € normaalileirimaksua korkeampi eli 250 € tai 140 €. 
  • Leirimaksu on sama myös kansainvälisille vieraille ja niille, jotka eivät (vielä) ole partiolaisia. 
 • Rakennus- ja purkuleiri ovat ilmaisia. Niille voivat osallistua samoajat, vaeltajat ja aikuiset. Nuoremmat osallistujat voivat osallistua aikuisen mukana. 

PÄIVÄMAKSU 

Jos et pääse osallistumaan koko leirin ajaksi, olet tervetullut myös osaksi aikaa. Tällöin leirimaksu on 40 € / alkava vuorokausi. Vuorokausimaksu sisältää 24 tuntia leirillä ja 4 ateriaa – saapumis- ja poistumisajan voit päättää itse.  

PIENET LAPSET 

Jos olet leirillä pestissä, voit luonnollisesti ottaa myös perheesi mukaan.  

Vuosina 2012–2015 syntyneet lapset saavat 50 % alennuksen aikuisten leirimaksusta. Heidän maksunsa on siis 110 €/ koko leiri, 55 € / sudenpentuleirin aika tai 20 € / alkava vuorokausi. Vuosina 2016–2019 syntyneet osallistuvat ilmaiseksi. Jos sudenpentuikäinen lapsi jää loppuajaksi perheen mukana leiriin, on koko leirimaksu hänen osaltaan 150 €. 

Pienet lapset ja koko leirin mukana olevat sudenpentuikäiset voivat osallistua leirille vain pestissä olevan aikuisen mukana. Jokaisella perheellä on oltava vähintään 50 % pesti per aikuinen. Ilveksellä perhekäsitys on hyvin joustava – voit hyvin muodostaa myös leiriperheen. Kahden aikuisen perheessä pesti voi muodostua esimerkiksi yhden aikuisen kokopäiväisestä pestistä tai kahden aikuisen puolipäiväisistä pesteistä. Toinen aikuinen tai aikuiset vuorollaan huolehtivat tällöin lapsista. 

KESÄTYÖ- JA KESÄLOMATURVA 

Koska monet kesätyöt ja kesälomat eivät vielä ole tiedossa ilmoittautumisen aikaan, tarjoamme Ilvekselle ilmoittautuneille samoajille, vaeltajille ja aikuisille kesätyö- ja kesälomaturvan. Ilmoittaudu siis rohkeasti mukaan. Jos et kesätöiden tai kesäloman ajankohdan vuoksi pystykään osallistumaan leirille, voit peruuttaa osallistumisen työnantajan antamaa todistusta vastaan 31.5.2019 mennessä. Tällöin koko maksettu leirimaksu palautetaan. Leirimaksun palautus koskee myös mahdollista puolisoa sekä perheen alle sudenpentuikäisiä lapsia. 

STIPENDIT  

Osallistujan on mahdollista hakea stipendiä leiriosallistumisen tueksi. Stipendit haetaan varsinaisen leirille ilmoittautumien yhteydessä, jonka jälkeen hakeminen ei ole enää mahdollista. Stipendihakemus tehdään Kuksassa ilmoittautumisen yhteydessä.

Stipendihakemukset ovat luottamuksellisia ja ne käsittelee leiriorganisaatiosta sekä Hämeen Partiopiiristä erillään toimiva stipendiryhmä. Osallistuja antaa suostumuksensa tietojen luovutukseen hakemuksen yhteydessä. Stipendit myönnetään puhtaasti hakemukseen kirjattujen tietojen perusteella eikä siihen tarvita liitteitä.

Stipendejä voi hakea kolmessa eri kategoriassa, joita ovat: 100 %, 100 € sekä 50 €. Myönnettävä stipendi saattaa olla eri suuruinen kuin haettu stipendi, ei kuitenkaan haettua eikä osallistujan leirimaksua suurempi. Stipendiryhmä kertoo päätöksestään suoraan osallistujalle ja päätös huomioidaan automaattisesti laskutuksessa. Kielteisen tai alennetun stipendipäätöksen saaneet voivat halutessaan peruuttaa osallistumisensa maksutta 31.5.2019 mennessä.

 

MITÄ LEIRIMAKSUUN KUULUU 

Leirimaksu sisältää muun muassa:  

  • Ruokailut 4 kertaa päivässä 
  • Ikäkausikohtaisen päiväohjelman 
  • Koko leirin yhteiset ohjelmat 
  • Laadukkaan ja toimivan leiri-infrastruktuurin (mm. rakennelmat, jätehuolto, suihkut, turvallisuus, leirisairaala) 
 • Majoituksen lippukuntien teltoissa ja leiritunnisteet 

 Leirimaksu ei sisällä kuljetuksia. Useat lippukunnat ja jotkut aluejärjestöt järjestävät yhteiskuljetuksia, joista kannattaa tiedustella omalta lippukunnalta. 

Leirimaksut laskutetaan yhdessä erässä suoraan osallistujalta / huoltajalta ilmoittautumisen päätyttyä keväällä 2019. 

MISTÄ LEIRIMAKSU MUODOSTUU 

Ilveksen leirimaksut on tarkoitus käyttää kokonaan leirin toteuttamiseen. Selvästi suurin yksittäinen kustannuserä on muonitus. Lounas ja päivällinen toimitetaan leiriin valmiina ja lämpiminä tasalaatuisen ja turvallisen ruuan varmistamiseksi sekä tekijöiden vapauttamiseksi muihin tehtäviin. Muita suuria kustannuseriä ovat mm. infrastruktuuri, muut leirin järjestämiseen kannalta tarpeelliset palvelut sekä leiriohjelma. Leiri järjestetään lähes kokonaan vapaaehtoisvoimin ja myös leirin tekijät maksavat normaalin leirimaksun. 

Leirimaksusta 5 € (päiväleirimaksusta 1 € / vuorokausi) siirretään stipendirahastoon. Tällä osaltaan annetaan mahdollisimman monelle mahdollisuus osallistua leirille omasta/perheen taloudellisesta tilanteesta riippumatta.  

Myös leirin myyntitoiminnan (kahvilat, leirituotteet jne.) budjetoidusta voitosta puolet siirretään stipendirahastoon. Loppuosa leirin myyntitoiminnasta käytetään partiotoiminnan tukemiseen tulevina vuosina Hämeen Partiopiirin toiminnan kautta. 

Leirin budjetti jakautuu pääpiirteittäin seuraavasti: 

Muonitus  42,2 % 
Infrastruktuuri ja jätehuolto  13,1 % 
Logistiikka, turvallisuus ja muut palvelut  7,4 % 
Ikäkausiohjelmat ja yhteinen ohjelma  9,6 % 
Palkattujen työntekijöiden kustannukset  8,3 % 
Tekijöiden matka- ja kokouskulut  5,0 % 
Riskivara  4,1 % 
Siirto stipendirahastoon  2,8 % 
Muut kulut (mm. leiritunnisteet, alaleirit, viestintä,
leirialueen ilme, pestatuista huolehtiminen) 
7,6 %