Palvelukeskuksen tiimiläisiä

Palveluorganisaation tarjoamia palveluja leirillä välitetään keskitetysti palvelukeskuksesta. Leiritoimistossa sijaitseva palvelukeskus ottaa vastaan, käsittelee ja välittää palvelupyyntöjä kaikkien leirin palvelun tiimien puolesta.

Tiimiläiset pyörittävät palvelukeskuksen käytännön tehtäviä. Tehtäviin kuuluvat mm. palvelupyyntöjen vastaanottaminen, käsittely, välittäminen ja seuranta sähköisiä työkaluja hyödyntäen, viestintä palvelun tilaajien kanssa sekä ongelmanratkaisu ja toimenpiteiden käynnistäminen tarvittaessa.

Loppukevään tai alkukesän aikana järjestetään koulutuspäivä, johon osallistuminen on tärkeää. Lisäksi etukäteen toivotaan oma-aloitteista perehtymistä asioihin ja suunnitelmiin, mutta muuta etukäteisvastuuta ei pestiin kuulu. Leirillä tiimi toimii palvelukeskuksessa kahdessa työvuorossa siten, että jo rakennusleirin aikana on riittävä miehitys tehokkaan toiminnan varmistamiseksi. Tiimiläisten toivotaan osallistuvan rakennusleirille ja mahdollisuuksien mukaan myös purkuleirille.

Erityisvaatimukset

Seuraavista taidoista on hyötyä pestin hoitamisessa:

  • halua auttaa ja palvella
  • hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot
  • kokemusta erilaisista pesteistä leireillä
  • kyky hahmottaa piirileirin kokonaisuutta
  • kyky tehdä yhteistyötä tiimien välillä yli organisaatiorajojen
  • osaamista ja kokemusta ongelmanratkaisusta
  • tietotekniset perustaidot

Yhteyshenkilö

Palvelukeskuspäällikkö Petteri Lavikko, petteri.lavikko@partio.fi, 050 62700