Samoajapestit

Samoajan pestin pituus on 3 päivää, ja se jakautuu leirilippukuntapestiin (1pv) ja leiriorganisaatiopestiin (2pv).

Leirilippukuntapesti (7-8h)

Leirilippukuntapestin tavoitteena on tutustua johtajan rooliin leirilippukunnassa ja samalla luoda yhteishenkeä llpk:n eri ikäkausien välille. Pestin leirilippukunnassa voi tehdä joko omassa tai naapuri llpk:ssa, pareittain tai yksin. Näitä pestejä ei ilmoiteta leiriorganisaatiolle vaan ne sovitaan leirilippukunnissa.

Pesti voi jakautua useammalle päivälle. Pesti voi koostua esim. pienistä tehtävistä tai koko päivän pestistä. Leirilippukunnan samoajaluotsi sopii yhdessä samoajan kanssa ennen leiriä mitä samoajan pesti leirilippukunnassa pitää sisällään.

Leiriorganisaatiopesti (2pv, noin 15h)

Leiriorganisaatiopestissä samoajat pääsevät mukaan tekemään leiriä ja tutustumaan tekijän rooliin leiriorganisaatiossa. Leiriorganisaatiopestejä on tarjolla monipuolisesti läpi koko leiriorganisaation.

Samoajien pestit on jaettu toiveiden pohjalta ja kukin samoaja voi kysyä pestinsä leirilippukunnan johtajilta. Pestiesimies on vielä ennen leiriä yhteydessä jokaiseen samoajaan ja sopii ajankohdan ja paikan missä samoajan pesti tapahtuu.

Mikäli sinulla on epäselvää pestistäsi, kysy pestiesimieheltä. Mikäli tarvitset leirin aikana pestin ulkopuolista tukea, tule käymään samoajakahvilalla pestimestareiden juttusilla.’