Vinkit lippukunnan Ilves19-yhteyshenkilön valintaan

Kuva: Leena Kalliomäki

Ilveksen yhtenä tavoitteena on tukea lippukuntien toimintaa ja tehdä leirille osallistumisesta mahdollisimman helppoa ja mutkatonta. Leiriorganisaation eräs keino varmistua tästä on huolehtia siitä, että lippukunnilla on käytössä riittävästi tietoa päätöksenteon tukemiseen oikea-aikaisesti. Oikea-aikaisen tiedon eteenpäin välittämisessä lippukunnissa avainasemassa ovat erilliset Ilves19 yhteyshenkilöt, jotka lippukuntien tulee merkitä Kuksaan 27.5. 2018 mennessä.

Kun lippukunnat nyt parhaillaan valitsevat näitä tiedonvälityksen kannalta keskeisessä asemassa olevia avainpelureita omissa lippukunnissaan, voi valintaa tehdessä pohtia esimerkiksi seuraavia seikkoja:

  • Valittava yhteyshenkilö on lippukunnan ensimmäinen kontaktihenkilö leirin suuntaan ja todennäköisesti hän on myös se, jolla on hyvin pitkään paras yleiskäsitys lippukunnassa siitä, mitä Ilveksellä tapahtuu ja missä vaiheessa.
  • Yhteyshenkilön tarkoitus on tukea erityisesti oman lippukunnan toimintaa ja varmistua siitä, että lippukunta saa mahdollisiin erityiskysymyksiinsä vastauksia. Kaikkea tietoa ei ole tarpeen tarjota automaattisesti kaikille ja toisinaan jokin tieto saattaa jäädä epähuomiossa kertomatta. Tällöin on apua siitä, että lippukunnan tarpeita tunteva henkilö osaa tarvittaessa olla yhteydessä leiriorganisaatioon kaivattujen lisätietojen saamiseksi.
  • Yhteyshenkilön tehtävä keskittyy pitkälti viestintään lippukunnan sisällä, joten yhteyshenkilön menestyksellisen toiminnan yksi edellytys on aktiivinen sekä informatiivinen ote pestin hoitamisessa. Aktiivisen työskentelyotteen kautta lippukunta voi varmistua siitä, että se saa sille tarkoitetut tiedot käyttöönsä aina silloin kuin ne on tarkoitettukin saatavaksi.
  • Leiriin liittyvää tietoa toimitetaan pääasiallisesti sähköisessä muodossa ja erilaiset sähköiset kanavat kuten esimerkiksi Instagram sekä Facebook ovat myös leirin käytössä. Lippukunnan näkökulmasta on siis varsin positiivista, että valittava yhteyshenkilö on edes kuullut näistä sähköisistä kommunikaation välineistä ja vieläpä kiinnostunut niiden seuraamisesta.
  • Yhteyshenkilön pestillä on selkeä alku sekä loppu. Pesti ei myöskään ole sidottu tiettyyn paikkaan tai aikaan. Nämä faktat saattavat toimia varsin hyvinä houkuttimina pestiin suostuttelussa, vaikka henkilön edellisestä partiopestistä olisi vierähtänyt hetki tai osallistuminen viikkotoimintaan ei olisikaan mahdollista.

Lippukunnat, lippukuntien tarpeet ja lippukuntatoimijat ovat kuitenkin aina yksilöitä, joten yksiselitteistä vastausta siihen, millainen on hyvä lippukunnan yhteyshenkilö, on mahdotonta antaa. Lopulta ilmaan jääkin oikeastaan vain kysymys siitä, kukapa meistä ei tahtoisi luottaa siihen, että hommat hoituvat ja etenevät mallikkaasti, vaikka ei itse niiden eteen mitään tekisikään?

Tsemppiä yhteyshenkilövalintoihin!

Osallistujajohtaja, Leena Kalliomäki

Kuva: Leena Kalliomäki